Monthly Archives: Temmuz 1997

İngilizce öğrenmek – PC! 22

Gözlüyorum, bilgisayar kullananların bir kısmı İngilizce bilmemekten (ya da yeterince İngilizce bilmemekten) yakınıyorlar. Gerçekten de birçok programın ya da uygulamanın Türkçe versiyonları var, ama bunların tümü bir noktada bitiyor ve bilgisayarı daha iyi, daha etkin kullanabilmek için İngilizceye gereksinim duyuyorsunuz. Burada herhangi bir yabancı dilden değil, artık bilgisayar ve Internet dünyasının tartışılmaz ortak dili olan İngilizceden söz ettiğimizi vurgulamalıyız. Evet, bilgisayarı daha etkin kullanmak için İngilizce bilmek gerekiyor, ama yabancı dili kolay ve hızlı biçimde öğrenmek için yine bilgisayar yeni olanaklar sunuyor. Yabancı dili bir yandan kullanarak öğreniyorsunuz, öte yandan ses ve görüntü kullanarak yabancı dil öğreten çok başarılı bilgisayar programları var. Aslında insan yabancı bir dili en güzel kullanırken öğreniyor. Bilgisayar uygulamaları da, kullanımını gerekli kılarak İngilizce öğrenmeyi hızlandırıyor. Oğlum Barış da belki okulda ezberlediğinden daha çok sayıda İngilizce sözcüğü bilgisayar kullanırken öğrendi. Özellikle “resmî olmayan” konuşma biçimleri ders kitaplarında pek yer almıyor! Yeni sözcükleri öğrenmede eğitim programları kadar oyun programlarının da katkısı olduğunu söylemem gerek.

Okumaya devam et

2 Yorum

Filed under makale

Barış’ın Norveçli oyun arkadaşı – PC! 20

“Internet’te Eski Dostlar, Yeni Dostlar”

Okumaya devam et

2 Yorum

Filed under makale