Monthly Archives: Ağustos 2003

Kongreden notlar… — Evrensel Gençlik

sayi8b

Yirmi Birinci Dünya Felsefe Kongresi, savaş ve krizlerin dünyayı ayağa kaldıracak ölçülerde yükseldiği, hem devlet politikalarının hem de BM gibi uluslararası kuruluşların meşruiyetinin yüksek sesle tartışılır hale geldiği bir dönemde toplandı. Bu tartışmaların kongreye ne biçimde yansıyacağı ve oluşan soru işaretlerinin nasıl yanıtlanacağı merak ediliyordu.

Okumaya devam et

2 Yorum

Filed under deneyim, makale, programlama

Elektronikleşen devlet — Evrensel Gençlik

e-devlet ve merkezi nüfus idaresi sistemi ile hizmet mi, yoksa denetim mi amaçlanıyor?

Kamu kuruluşlarında bütün hizmetlerde büyük kolaylık sağlayacağı iddia edilen sihirli formül, “e-devlet” olarak ifade ediliyor. Bu kısaca, bütün bilgilerin elektronik hale getirilip merkezileştirilmesi olarak anlatılabilir. E-devletin en temel unsurlarından biri ise merkezi nüfus idaresi sistemi (MERNİS), yani nüfus kayıtlarının bilgisayar ortamında merkezi olarak tutulması. MERNİS projesi fikir olarak 1972’de doğmuş, 1982’de çalışmalar başlamış. Dünya Bankasının aktardığı milyon dolarlar ve ayrılan ödeneklerle çalışma hızlanmış. 90’ların sonunda bütün nüfus kayıtları bilgisayara aktarılmış, 2000’de kayıtlara kimlik numaraları verilmiş ve 2002’de online olarak çalışması sağlanmış.

Okumaya devam et

2 Yorum

Filed under makale, programlama

Türkiye’de bilim politikaları — Evrensel Gençlik

sayi6

“Klasik sanayileşme modeli içinde mal üretmeye odaklandık. Teknoloji üretmenin stratejik önemini kavrayamadık.”

Bu sözler TÜBİTAK başkanı Prof. Dr. Namık Kemal Pak’a ait. Pak, aynı konuşmasında, teknolojinin gelişmesi için eğitime yatırım yapılması gerektiğini söylüyor. “Stratejik” önemin ne olduğunu anlamak için TÜBİTAK’ın internet sitesinden Pak’ın yaptığı sunulara bakıyoruz.

Okumaya devam et

2 Yorum

Filed under bilim, makale, programlama