AMERİKA’YA HAYIR! — Evrensel Gençlik

sayi14c

Hükümet, askerin “ihraç malı” olduğunu doğrular gibi Amerika ve IMF ile Irak’a asker gönderme koşullu kredi anlaşmaları imzalıyor, TÜSİAD pazarlık masasına kozlarını döküyor, borsa yükseliyor, Irak direnişine karşı kalkan yapılacak gençlerin kanı üzerinden avuçlar ovuşturuluyor… Ama dönüp o gençlere sorduğumuzda “Irak’ta işimiz ne?” diyorlar.

Amerika ile kader birliği yapmış olanlar bunu sormaya cesaret edemezler. Gerçekleri değil yalanları bahane ederek başlayan bir işgalin sürdürülmesi de ancak gerçeklerden kaçarak olacak. Biz bunun tam tersini yaptık ve gençlere sorduk. Boğaziçi Üniversitesi’nde yaklaşık yüz kişiye savaşla ilgili üç soruluk bir anket yaptık. Katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20-21 civarında.

Anket sonuçlarına göre öğrencilerin ezici çoğunluğu ABD’nin Ortadoğu politikalarını doğru bulmuyor. Her beş öğrenciden üçü Irak’a asker gönderilmesine her koşulda karşı. Kalan iki kişiden biri, “BM veya NATO şemsiyesi altında”, diğeri ise “Kuzey Irak’ta bulunmak koşuluyla” asker gönderilmesini istiyor. Bunlardan ilkinin yüzdesi 1/8 oranında daha fazla. Öğrencilerin yarıya yakını, Kürt sorununun çözümünün demokratik kültürel hakların tanınmasıyla mümkün olduğunu, bir o kadar kişi ise çözümün bizim yazdığımız seçeneklerde olmadığını düşünüyor. Her 15 kişiden biri AB uyum yasalarının çözüm getireceğini söylerken terörle mücadeleyi seçen tek bir kişi var.

sayi14dsayi14e

İlk soruya verilen yanıtlar ABD karşıtlığının öğrenciler arasında oldukça yayıldığını gösteriyor. İkinci soruya verilen yanıtlara göre, “uluslararası meşruiyet zemini” ve “Kürt tehlikesi” koşulları ile Irak’a asker gönderilmesini hoşgörenler önemli bir yüzdeyi oluşturuyor; ama bu ikisinin toplamının da bir buçuk katı kadar kişi, Irak’a asker gönderilmesine her koşulda karşı. Üçüncü soruya verilen yanıtlar, Irak’a asker gönderilmesine gerekçe yapılmaya çalışılan “terörle mücadelede ABD ile işbirliği”ne, bölgedeki sorunların çözülmesinde neredeyse hiçbir umut bağlanmadığını gösteriyor. Ayrıca AB uyum yasalarının da kendi başına önemli bir umut kaynağı olmadığı anlaşılıyor. Çoğunluk görüşüne göre, demokratik hakların tanınması, sorunun çözümünde önemli bir adım; ancak çözümün kendisi değil.

Sonuçları inceleyince öğrencilerin çoğunun Irak’a asker gönderilmesine karşı olduğunu, terörle savaş bahanesini de bugün için kolayca kabul etmeyeceğini söyleyebiliriz. Elbette hükümet bizi duymayacak, meclisin sesini dinleyecek. Biz de sesimizi dinletmek için bir araya gelecek, elimizden geleni yapacağız.

(Evrensel Gençlik sayı 14)

2 Comments

Filed under deneyim, makale

2 responses to “AMERİKA’YA HAYIR! — Evrensel Gençlik

  1. Pingback: Evrensel Gençlik yazıları | YERSİZ ŞEYLER

  2. Pingback: Evrensel Gençlik Yazıları — derleme | YERSİZ ŞEYLER