Monthly Archives: November 2003

Emperyalizmin Ürünü El Kaide — Evrensel Gençlik

sayi22

Bin Ladin, 1979’da Rusya’nın Afganistan’a girmesi ile örgütlenmeye başladı. Dünyanın her yanından, özellikle Arap dünyasından müslüman gençleri gerilla savaşına çağırdı. Katılanların eğitim ve yol giderleri karşılanıyordu. Binlerce mücahit Afganistan’da eğitim gördü ve on yıllık savaş sonunda Rusya’yı yendiler.

Continue reading

2 Comments

Filed under makale

Geleceği kurmak için — Evrensel Gençlik

sayi19a

Geçtiğimiz cumartesi günü Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerden gelen elektrik-elektronik, bilgisayar ve haberleşme mühendisliği öğrencileri ODTÜ’de buluştu. Elektrik Mühendisleri Odası II. Öğrenci Kurultayı’na gelen EMO-Genç delegeleri, mühendislerin karşı karşıya oldukları sorunlar üzerine tartıştılar ve kararlar aldılar. Kurultay elektrik kaçakçılığı ile mücadelesinde öldürülen Hasan Balıkçı’nın anısına yapıldı.

Continue reading

2 Comments

Filed under bilim, deneyim, makale, programlama

Yeni Bir Dünyanın Kurucuları — Evrensel Gençlik

sayi19

İlkokulda, tarihin dönüm noktaları anlatılırken yeniçağı yakınçağa bağlayan Fransız Devrimi’nin bahsi geçer. Burjuvazinin, eşitlik, özgürlük ve kardeşlik şiarıyla monarşiyi yıktığı, milliyetçiliğin çıkış noktası olan bu olayın sonrasında olmuş, daha önemli bir tarihsel dönüm noktası varsa o da Ekim Devrimi’dir (büyük önemine rağmen milli tarih kitaplarında “çarlığın yıkılmasının ardından iç karışıklığa sürüklenmek” diyerek geçiştiriliyor).

Continue reading

2 Comments

Filed under makale