Monthly Archives: January 2004

Üniversiteleri TASARLAYAN TASARLAYANA… — Evrensel Gençlik

sayi29a

Üç sene önce YÖK’ün meclise getirdiği bir yasa tasarısı vardı: “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı”. YÖK eski Başkanı Kemal Gürüz’ün adeta cebinden çıkardığı tasarı, sır gibi saklandı. YÖK üyelerinin bile gazetelerden öğrendiği tasarıya göre:

Continue reading

2 Comments

Filed under bilim, makale