Bağımsızlık mücadelesi ve halk iktidarları — Evrensel Gençlik

sayi47a

VİETNAM-1975

Vietnam halkı bağımsız bir devlet kurana dek, yıllar boyunca Fransız, Japon ve ABD emperyalizmine karşı amansız bir mücadele verdi….

RUSYA-1917

Emperyalist devletlerin 1914 yılında başlattığı Birinci Dünya Savaşı, yirminci yüzyılda emperyalizm aşamasına ulaşan kapitalizmin ekonomik ve siyasal krizinin derinleşmesinin bir sonucuydu. O sırada Rusya’da egemen olan Çarlık rejimi de İtilaf Devletleri safında savaşa katıldı. Üç yıl sonunda iyice güçten düşen çarlık rejimi Şubat 1917’de devrildi.

RSDİP ve Lenin’in önderliğinde gerçekleşen devrimin gücü, işçilerin ve emekçilerin örgütlülüğü olan sovyetlere dayanıyordu. Ancak yıkılanın yerine, liberaller ve menşevikler burjuva bir hükümet kurdu. Anayurdun savunulmasından bahseden, bunu gerekçe göstererek emperyalist savaşa ortak olmayı benimseyen bu hükümetin ömrü uzun olmadı. Ekim ayında harekete geçen Bolşevikler, sosyalist devrimi gerçekleştirerek işçi sınıfının iktidarını ilan ettiler. Devrimin ardından toplanan Sovyetler Kongresi’nde alınan ilk karar, emperyalist savaşın durdurulmasına yönelikti. Savaşan halklar adil ve demokratik bir barış için harekete geçmeye çağırıldı. Ayrıca Sovyetler Birliği içindeki tüm uluslara kendi kaderini tayin hakkı tanındı. Bu hak demokratik, kültürel her türlü hakkın yanında ayrı devlet kurma hakkını da içeriyordu. Yıllar sonra iktidarı ele geçiren revizyonizmin SSCB’yi emperyalizm ile rekabet yoluna sokmasına kadar bu ülkedeki uluslar bağımsızlıklarını korudular.

sayi47e

ARNAVUTLUK-1944

1924’te iktidarı alan Zogu diktatörlüğü Arnavutluk’u İtalyan sömürgesine çevirmişti. 1939 yılında İtalya Arnavutluk’u doğrudan işgal etti. Nazilerin SSCB’ye saldırmasının ardından Komintern’in kararı doğrultusunda diğer ülkelerde anti-faşist halk cepheleri kurulması hızlandı. 1941’de çeşitli grupların birleşmesi ile oluşan Arnavutluk Komünist Partisi, demokratik halk iktidarının kurulması için ulusal kurtuluş savaşı verilmesi gerektiğini benimsedi. Öncelikle işgalcilere karşı gerilllalar kuruldu, milliyetçi yurtseverlerle ilişkiler geliştirildi. Daha sonra toplanan Arnavutluk Milli Kurtuluş Konferansı’nda alınan kararlar doğrultusunda halkın Milli Kurtuluş Cephesi içinde örgütlenmesi sağlandı. 1943’te yenilen İtalyan ordusu çekildi ve bu sefer Alman ordusu Arnavutluk’u işgal etti.

Mücadele sertleşirken, burjuvazi ve toprak ağalarının kurtuluşçu söylemlerle kurduğu Milli Cephe işgalcilerle işbirliğine gidiyor, teşhir olup güç kaybediyordu. 1944’te Nazi ordusunun SSCB’ye yenilmesinden bir süre sonra, Arnavutluk’ta demokratik halk iktidarı kuruldu.

sayi47b

sayi47d

sayi47f

KÜBA-1959

ABD destekli Batista diktatörlüğüne karşı Küba Devrimi’ni başlatan, küçük bir gerilla grubuydu. Ernesto Che Guevara ve Fidel Castro da bu grubun içindeydi. Düşmanın Granma çıkarmasını atlattıktan sonra, bu grup, köylü halkı diktatörlüğe karşı birleştirmenin yollarını aradı ve bunu toprak talebinde somutlaştırdı. Katılanlarla gerilla gücü büyüdü. Planlanan bir grev, işçilerin gerektiği ölçüde örgütlenmiş olmaması nedeniyle başarısızlığa uğradı. Daha sonra direniş ordusu güçlendi. Her şeye rağmen devrim başarıya ulaştı. ABD destekli Batista devrildi ve Küba halkı emperyalizmi ülkesinden kovdu. Küba bugün hala antiemperyalist bir ülke olarak varlığını sürdürüyor.

sayi47c

(Evrensel Gençlik sayı 47)

***

sayi48cizim

2 Comments

Filed under makale

2 responses to “Bağımsızlık mücadelesi ve halk iktidarları — Evrensel Gençlik

  1. Pingback: Evrensel Gençlik yazıları | YERSİZ ŞEYLER

  2. Pingback: Evrensel Gençlik Yazıları — derleme | YERSİZ ŞEYLER