Monthly Archives: May 2010

Olan ve Olması Gereken üzerine

Olan ile aramızdaki kopmaz bağı gözden yitirmenin en emin yolu, Olan’ın karşısına ondan bağımsız bir Olması Gereken koymaya çalışmaktır. Bu çaba bizim Olan ile bağımızı bir olumsuzlama altında gizler.

Continue reading

2 Comments

Filed under makale