Devrimi hazırlamak

Devrimi başlatan kıvılcım. Devrimin yayılabileceği ilişki biçimleri. Devrimi taşıyabilecek insanlar, topluluklar. Böyle devasa bir kararı alıp uygulama gücü ve isteği, bunun için gereken tutum, tavır, kişilik. Bu kişiliği olgunlaştırabilmek, alınan darbeler, düşülen çıkmazlar, geri dönüşler, vazgeçişler. Kararlılık. Kararlı olabilme yeteneği ve isteği, bu imkanı bilmek ve sahip çıkmak. Korkulara gömülmemek, korkuyu gördüğü yerde tanımak, korkunun üstüne çıkabilmek.

Sahte umutları tek tek tanımak ve ortadan kaldırmak, fakat umutsuz kalışa sığınmamak. Bütün o sahte umutları soyunca ortaya çıkacak olan boşlukla karşılaşma cesareti. Dünyaya değil, ruhuna tutunmak, kendi ruhuna ve ortaklaşa “kutsal ruha” tutunmak. Güvence arayışını terk etmek. Onay, yetkilendirilme, takdis edilme gibi bağımlılaştırıcı ihtiyaçlardan kurtulmak. Mevcut dünya şartları bizi kısa vadede şu veya bu iradenin himayesine bağımlı kılar, ama kendimizi değiştirme gücümüz, bütün bir topluluk olarak değişme gücümüz, bu bağımlılığı da ortadan kaldırıcı bir güçtür ve bizi uzun vadede bağımsız kılar. Aslında güç, yetenek gibi isimlendirmeler ne kadar doğru bilemiyorum. İradeyi bir enerji olarak görebilir miyiz? Hal, tavır, tutum, kişilik nedir o zaman? Deneyimler ne zaman kalıcı, ne zaman geçicidir? Bu kalıcılık ne zaman olumlu, ne zaman olumsuzdur? Fiziksel mecazlar kullanmak pek doğru olmayabilir, o zaman terminolojisini ödünç almak üzere başka bilimsel alanlara yönelebiliriz, olasılık gibi mesela.

Işık Barış Fidaner

2 Comments

Filed under şey

2 responses to “Devrimi hazırlamak

  1. Pingback: To prepare the revolution | YERSİZ ŞEYLER

  2. Pingback: Eleştiri=Özeleştiri — derleme | YERSİZ ŞEYLER