Varlık ve mevcudiyet

Şu meseleyi netleştirelim..

Maddi ve manevi varlık. Bunlara sırayla mevcudiyet ve varlık diyeceğim. Mevcudiyet şeylerin fiziki varlığı, kuvvet uygulayan bir cisim/nesne olarak dışsal dünyevi varlığı oluyor. Varlık ise şeyleri yaşamsal kılan duygusal, içsel bağları, daha naif, ilkel bir varlık biçimini ifade ediyor.

Mevcudiyet ve varlığın örtüşmesi, yaşam bilincinin çıkış noktası. Yani bilincin başlangıcında maddi-manevi varlık ayrımı henüz yok. Hayvansal durum diyebiliriz buna, tüm hayvanlara genellemesek de.

Varlık-mevcudiyet örtüşmesinin geçişken olduğu tam karşıtı, yokluk-namevcutluk örtüşmesi, yani ölümdür (Gerçek). Hayvansal durumda, yaşamın geçişkenliği doğrudan doğruya ölümledir.

Daha sonra zihin ve hafızanın etkisiyle, mevcudiyet ve varlık birbirinden ayrışıyor. Bu ayrışmanın sonucunda, var olmayan mevcudiyet, yani saf mevcudiyet (Simgesel); bir de namevcut varlık, yani saf varlık (İmgesel) oluşuyor.

***

 yaşam        saf mevcudiyet    (mevcut)

saf varlık       ölüm          (namevcut)

(var)          (yok)

***

Varlık ve mevcudiyetin örtüşmesi, kendi içinde birçok boyut içeriyor, bunlar parça parça ayrışıyor. Aynı anda bazı boyutlarda örtüşme devam ederken bazı boyutlar ayrışmış olabilir.

Saf varlık ve saf mevcudiyetin ayrışması gerçekleştiğinde, yaşam-ölüm geçişkenliği bu ikisi ile dolaylanıyor, aynı zamanda yeni çift arasında da dolaylı bir geçişkenlik kuruluyor.

***

1) Yaşam ve ölüm arasında doğrudan geçişkenlik.

2) Yaşam ve ölüm arasında dolaylı geçişkenlik:

Yaşam – saf varlık – ölüm dizisi

Yaşam – saf mevcudiyet – ölüm dizisi

Saf varlık ve saf mevcudiyet arasında dolaylı geçişkenlik.

Işık Barış Fidaner

3 Comments

Filed under şey