Sintagma Meydanı’ndan dünyaya – Sintagma Halk Kurulu

Sevgili arkadaşlar, kardeşler,

Biz Atina’da Sintagma Meydanı’nda bir ay boyunca savaşanlarız. Siyasi partileri dışarıda bırakarak, doğrudan demokrasi ile örgütleniyoruz. Sesimiz her gün yapılan halk kurulunun sesidir.

Öfkeliyiz, çünkü başkaları bizim yerimize karar veriyor ve geleceğimizi ipotek altına alıyor; dayattıkları borçlarla halkın değil bankaların ve hükümetin menfaatlerini gözetiyorlar. Öfkeliyiz, çünkü bizi iflasla yıldırarak korkutmaya çalışıyorlar. Sadece korkutmaya değil insanları birbirine düşman etmeye de çalışıyorlar.

— Bundan sonra borç desteği istemiyoruz.
— Kamu mülkiyetinin satılmasını istemiyoruz.
— Orta vadeli programın geçirilmesini istemiyoruz.
— Kayıplar halka mal edilirken kazançların özelleştirilmesini istemiyoruz.

Sesinizi sesimize katın.

Küçük bir kesim zengin olsun diye sizden ve bizden fedakarlık istiyorlar.

Bugün buradayız, yarın burada olacağız.

Her gün sokaklara çıkıyoruz.

Her pazar yüz binlerce yurttaş, Sintagma merkez olmak üzere Yunanistan’ın bütün meydanlarında toplanıyor.

Orta vadeli tasarruf programı geçirilmemeli.

Gazeteciler susuyor, biz susmuyoruz.

Orta vadeli programın oylanacağı gün, Avrupa’nın bütün halklarından ve sendikalarından dayanışma ve destek eylemleri örgütlemelerini bekliyoruz.

Hep birlikte olalım, hayatımızı ellerimize alalım.

TROYKA’YA, BANKALARA, YERLİ VEYA YABANCI YATIRIMCI OLUP YUNAN KAMU MÜLKİYETİNİ ELE GEÇİRMEYİ DÜŞLEYENLERE BİR UYARI

Bu ülkenin halkını temsil etmeyen, yürürlükten kalkmış bir diktatörlük hükümeti, geçtiğimiz günlerde halkın büyük çoğunluğunun iradesine karşı çıkarak Yunan kamu mülkiyeti ve arazisinin satılmasına onay verdi (Orta vadeli anlaşma, Uygulama yasası).

Bir yatırım fırsatını dört gözle bekleyenlerin bilmesini isteriz ki çok kısa bir süre içinde bu hükümeti devireceğiz ve bütün sorumlular halk ve ülkeye karşı işledikleri bu suçların hesabını vereceklerdir. Anlaşmaları ve imzaları geçersizdir. Yunan halkı tarafından onaylanmamıştır ve halk tarafından tanınmayacaktır.

Yatırımcıları kamu mülkiyeti veya arazisine dair bir satış veya ihalenin yakınına gelmeyi akıllarından bile geçirmemeleri, hele hele asla satın almamaları konusunda uyarıyoruz. Ülkedeki egemenliğimizi yeniden ilan ettiğimizde satın aldıkları her şeyi kaybedecekler ve bu yasadışı mübadele için ödedikleri para onlara geri ödenmeyecek.

Ayrıca uyarıyoruz; ülkenin denetimini yeniden ele geçirinceye kadar, haklarımızı savunma sürecinde, Yunan Anayasası’nda ve uluslararası olarak tanınmış Halkların Hakları’nda belirtildiği gibi, yatırımlarını geçersiz kılmak ve sabote etmek için gereken tüm eylemleri (öz-örgütlenmemiz yoluyla) yapmayı sürdüreceğiz.

Yatırımcı olacak herkes, bu nedenle, Yunanistan’da kamu mülkiyeti ve arazisi üzerinde pazarlık ve alışveriş yapmaya cüret etmeden önce bu yatırımdaki yüksek riski görmelidir. Görmelidirler ki, ne zaman biri hürriyetini halkın elinden alsa Kanaris’lerin doğduğu ya da bir köprünün patlatıldığı (Gorgopotamos nehrindeki gibi) bu ülkede onların yatırımları “hoş görülsün”.

Sintagma Halk Kurulu, 3 Temmuz 2011

[Europeanrevolution’daki İngilizcesinden Işık Barış Fidaner tarafından Bir heyula dolaşıyor (Sendika.Org) için çevrilmiştir]

1 Comment

Filed under çeviri, bildiri

One response to “Sintagma Meydanı’ndan dünyaya – Sintagma Halk Kurulu

  1. Pingback: Syriza: Deneyimler — çeviri derlemesi | YERSİZ ŞEYLER