Suç alette mi?

Sunum dosyası: PPT

***

suç:

  1. ahlak: topluluk davranışı ile kendiliğinden oluşan kurallar. birbirini örnek alarak sürdürülür.
  2. yasa: farklı topluluklar arasında anlaşmalarla oluşan kurallar. yazılı veya sözlü ifadelere dayanır.
  3. etik: yasa açısından ahlak (ortodoksi-dogmatizm / uyumsuzluk / inatçılık), ahlak açısından yasa (ilke-prensiplere aşırı bağlılık / duyarsızlık / bencillik) olarak gözüken, iki boyuta da indirgenemeyen, iki boyutu birbirine bağlayan bir düğüm gibi olan üçüncü boyut.

alet:

  1. kullanım: aletlerin kendiliğinden oluşan kullanım biçimleri. birbirinden örnek alarak sürdürülür ve geliştirilir. zanaatler de bir çeşit kullanımdır.
  2. mübadele: farklı kullanımlar arasında oluşan değer farkı nedeniyle arada kurulan iletim süreçleri. hem ticaret hem fikir alışverişi bu boyuta girer.
  3. üretim: mübadele açısından kullanım (emek sömürüsü / dijital korsanlık), kullanım açısından mübadele (emek-gücü satışı / dosya paylaşımı) olarak gözüken, iki boyuta da indirgenemeyen, iki boyutu birbirine bağlayan bir düğüm gibi olan üçüncü boyut.

***

1. suç alette mi?
–> ahlak // kullanım
–> ne hayır, ne evet.
–> ne ahlak, ne kullanım tek başına açıklayıcıdır.
–> (çünkü ahlak kullanımın üzerine eklenir ve onu temsil eder)

2. suç “alet”te mi?
–> ahlak + kullanım // mübadele
–> ne hayır, ne evet.
–> ne ahlak, ne mübadele tek başına açıklayıcıdır.
–> (çünkü mübadele ahlakı dönüştürür, doğasını belirler)

3. “suç” “alet”te mi?
–> yasa // mübadele * (ahlak + kullanım)
–> ne hayır, ne evet.
–> ne yasa, ne mübadele tek başına açıklayıcıdır.
–> (çünkü yasa mübadelenin üzerine eklenir ve onu temsil eder)

4. “suç” alette mi?
–> yasa + mübadele * (ahlak + kullanım) // üretim
–> ne hayır, ne evet.
–> ne yasa, ne üretim tek başına açıklayıcıdır.
–> (çünkü üretim yasayı dönüştürür, doğasını belirler)

5. suç alette mi?
–> etik // üretim * (yasa + mübadele * (ahlak + kullanım))
–> ne hayır, ne evet.
–> ne etik, ne üretim tek başına açıklayıcıdır.
–> (çünkü etik üretimin üzerine eklenir ve onu temsil eder)

6. sonuç:
–> etik + üretim * (yasa + mübadele * (ahlak + kullanım))

Işık Barış Fidaner

2 Comments

Filed under makale