Monthly Archives: May 2013

hayatın anlamı v2.0

hayatinanlami20

Işık Barış Fidaner

3 Comments

20 May 2013 · 3:06 am

Odradek – Franz Kafka

“Kimileri Odradek sözcüğünün Slavcadan kaynaklandığını söyler, sözcüğün kuruluşunu bu dile dayanarak çözmeğe çalışır. Başkalarının kanılarına göre ise, sözcük Almancadan kaynaklanmış, Slavcadan yalnızca etkilenmiştir. Ama, her iki yorumun da kesin olmadığı, ikisinin de uygun düşmemesinden haklı olarak çıkarılabilir, çünkü yorumlardan hiçbiriyle sözcüğe bir anlam bulunamamakta.

Continue reading

Leave a comment

Filed under çeviri, kurgu

Newtoncu toplum kuramı

(postmodern yabancılaşma)

Topluma bakışımız Newtoncudur. Çünkü yetki ve bedeni ayırt ederiz.

Yetki ve beden, kuvvet ve kütledir, yani F ve m. Bunlara güçler, sınıflar, kitleler, kesimler vb. deriz.

Newtoncu olmamız F=ma varsayımından ileri gelir, yani yetki = beden × ivme. Bu denklemde ivme, yetki ve beden arasındaki oranı verir. Gerçekte ise yalnızca ivme yani oran vardır, “ivme neyin neye oranıdır?” diye sorarak yetki ve bedeni biz uydururuz.

Continue reading

1 Comment

Filed under şey