Monthly Archives: July 2013

devlet yaşam ölüm

devletin esas işlevi, belirsiz kesinlikleri kararlı muğlaklıklara çevirmektir

Continue reading

1 Comment

Filed under şey

Bir Hacker’ın Vicdanı – Mentor

(PDF)

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

1 Comment

Filed under çeviri, bildiri, bilim, deneyim, programlama