Çalınmış Mektup – Jacques Lacan

Çalınmış mektup için diğer nesneler gibi bir yerde var veya yok olmalıdır diyemeyiz, daha ziyade onlardan farklı olarak, nereye giderse gitsin orada var ve yok olacaktır diyebiliriz.

Eğer Freud’un keşfettiği şeyin, sürekli yeni baştan keşfettiği şeyin bir anlamı varsa şudur: imleyenin yer değiştirmesi, öznelerin eylem, yazgı, reddediş, körlük, başarı ve kaderlerini belirler; bütün bunları belirlerken ne kalıtsal özellik ve öğretimlerini, ne de karakter ve cinsiyetlerini umursar. Psikolojik olarak verilmiş olan her şey, ister istemez imleyenin trenini izler, silah veya bagaj gibi.

Böylece aslında, dramamızı bırakmış olduğumuz yol ayrımına, öznelerin burada hangi yollarla karşılıklı yer değiştirecekleri sorununa dönmüş olduk. Size anlatmak istediğim şu: öznelerin girişlerini ve rollerini mektup ve izlediği dolambaçlar belirler. Açığa alınan mektup da olsa açıkta kalacak olan özneler olacaktır. Gölgesinden geçerek onun yansıması olurlar. Mektubu ellerine alırlar, mektubun anlamı onları ele geçirir.

Lacan’ın “Çalınmış Mektup” seminerinden, Ecrits

***

We cannot say of the purloined letter that, like other objects, it must be or not be somewhere but rather that, unlike them, it will be and will not be where it is wherever it goes.

If what Freud discovered, and rediscovers ever more abruptly, has a meaning, it is that the signifier’s displacement determines subjects’ acts, destiny, refusals, blindnesses, success, and fate, regardless of their innate gifts and instruction, and irregardless of their character or sex; and that everything pertaining to the psychological pregiven follows willy-nilly the signifier’s train, like weapons and baggage.

Here we are, in fact, once again at the crossroads at which we had left our drama and its round with the question of the way in which the subjects relay each other in it. My apologue is designed to show that it is the letter and its detour which governs their entrances and roles. While the letter may be en souffrance, they are the ones who shall suffer from it. By passing beneath its shadow, they become its reflection. By coming into the letter’s possession —an admirably ambiguous bit of language— its meaning possesses them.

Lacan’s seminar on “The Purloined Letter”, Ecrits

piratpaper

1 Comment

Filed under çeviri

One response to “Çalınmış Mektup – Jacques Lacan

  1. Pingback: Cevherin İhtilâfı — çeviri derlemesi | YERSİZ ŞEYLER