Monthly Archives: Mart 2014

Oyun biçimleri

Oyunlar; doğaçlama, rol yapma, etkileşim, performans, benzetme, spor oyunları ve uç veya tehlikeli sporlarla heyecan-arama (paraşütle atlama, yarış arabaları gibi) biçimleri alabilir. Araştırmacı Roger Caillois (İnsan, Oyun ve Kurallı Oyunlar) ve Stephen Nachmanovitch [1] çalışmalarında bu kavramları açımlarlar.

Okumaya devam et

Yorum bırakın

Filed under çeviri, oyun

Simgesel: Yeni Uyum — Slavoj Žižek

Slavoj Žižek’in 2014’te yayınlanan Event: Philosophy in Transit [Olay: Nakil Hâlinde Felsefe] kitabında Simgesel Olay’ı anlatan bölümün Türkçe çevirisidir.

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

Çevirenin notu: “Gerçel” ile “görcül”, “aktüel” ile “virtüel”in karşılığıdır.

~~~

Parmağını davula vurmanla bütün sesler çıkar ve yeni bir uyum başlar.
Senin bir adımın yeni insanların askere yazılması ve yürüyüş emri.
Öteye bakarsın: yeni aşk!
Beriye bakarsın, – yeni aşk!
‘Kaderlerimizi değiştir, vur düşür salgınları, zamanla başlayan,’ diye şarkı söyler sana çocuklar. ‘Kısmet ve dileklerimizin cevherini inşa et nereye olursa,’ diye yalvarırlar.
Her zamandan gelip her yere doğru uzaklaşacaksın. [1]

Arthur Rimbaud’nun ‘A une raison’undan (‘Bir akıl için’) bu dizeler yeni bir Esas-İmleyen’in çıkışı olan simgesel olayın en özlü belirlemesini verir. Bu olaysal an, –anlamı temsil eden fizikî bir biçim olan– imleyenin imlenenin, yani anlamı olan şeyin içine düşme, adlandırdığı nesnenin bir parçası olma anıdır. Okumaya devam et

3 Yorum

Filed under çeviri

Sıfır-toplamlı oyun nedir?

Oyun kuramı ve ekonomik kuramda sıfır-toplamlı oyun, bir katılımcının kazandığı (veya kaybettiği) kullanım değerinin [utility] diğer katılımcıların kaybettikleri (veya kazandıkları) kullanım değerleriyle tam olarak dengelendiği bir durumun matematiksel temsilidir. Katılımcıların toplam kazançları üst üste konarak toplam kayıplar bundan çıkarıldığında sonuç sıfır olacaktır. Bir pastanın kesilmesi *, büyük dilim almak diğerlerinin elde edebileceği pasta miktarını düşürüyorsa ve her bir pasta birimine bütün katılımcılar eşit değer veriyorsa (bakınız marjinal kullanım değeri [marginal utility]) sıfır-toplamlı bir oyundur. Toplamı-sıfır-etmeyen oyun ise, etkileşen tarafların birleşik kazanç ve kayıplarının sıfırdan küçük veya sıfırdan büyük olduğu bir durumu tarif eder. Sıfır-toplamlı oyuna aynı zamanda tam-anlamıyla-rekabetçi oyun da denirken, toplamı-sıfır-etmeyen oyunlar rekabetçi olabilirler veya olmayabilirler. Sıfır-toplamlı oyunlar çoğu zaman çizgisel programlama ikiliğine [1] dayanan minimax teoremi ile ya da Nash dengesi ile çözülürler.

http://en.wikipedia.org/wiki/Zero-sum_game

pgwr

0

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

Yorum bırakın

Filed under çeviri, oyun