Sıfır-toplamlı oyun nedir?

Oyun kuramı ve ekonomik kuramda sıfır-toplamlı oyun, bir katılımcının kazandığı (veya kaybettiği) kullanım değerinin [utility] diğer katılımcıların kaybettikleri (veya kazandıkları) kullanım değerleriyle tam olarak dengelendiği bir durumun matematiksel temsilidir. Katılımcıların toplam kazançları üst üste konarak toplam kayıplar bundan çıkarıldığında sonuç sıfır olacaktır. Bir pastanın kesilmesi *, büyük dilim almak diğerlerinin elde edebileceği pasta miktarını düşürüyorsa ve her bir pasta birimine bütün katılımcılar eşit değer veriyorsa (bakınız marjinal kullanım değeri [marginal utility]) sıfır-toplamlı bir oyundur. Toplamı-sıfır-etmeyen oyun ise, etkileşen tarafların birleşik kazanç ve kayıplarının sıfırdan küçük veya sıfırdan büyük olduğu bir durumu tarif eder. Sıfır-toplamlı oyuna aynı zamanda tam-anlamıyla-rekabetçi oyun da denirken, toplamı-sıfır-etmeyen oyunlar rekabetçi olabilirler veya olmayabilirler. Sıfır-toplamlı oyunlar çoğu zaman çizgisel programlama ikiliğine [1] dayanan minimax teoremi ile ya da Nash dengesi ile çözülürler.

http://en.wikipedia.org/wiki/Zero-sum_game

pgwr

0

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

Leave a comment

Filed under çeviri, oyun

Comments are closed.