Oyun biçimleri

Oyunlar; doğaçlama, rol yapma, etkileşim, performans, benzetme, spor oyunları ve uç veya tehlikeli sporlarla heyecan-arama (paraşütle atlama, yarış arabaları gibi) biçimleri alabilir. Araştırmacı Roger Caillois (İnsan, Oyun ve Kurallı Oyunlar) ve Stephen Nachmanovitch [1] çalışmalarında bu kavramları açımlarlar.

Yapılandırılmış oyunda açıkça tanımlanmış amaçlar ve kurallar olur; bu durumda, bu oyuna “kurallı oyun” denir. Diğer oyunlar yapılandırılmamıştır. Oyunun bu iki türünde de uyum sağlayan davranışlar ve zihinsel mutluluk halleri teşvik edilir.

Tarif edilmiş kuralları olan sporlar, sıklıkla, tayin edilmiş oyun alanlarında gerçekleşecektir. Mesela spor sahalarında, futbolu düşünürsek, oyuncular topa belirli bir yöne doğru vururlar ve bunu yaparken rakiplerini de yollarının dışına doğru iterler. Böyle bir davranış sporun yapıldığı oyun alanında uygun olabilse bile, oyun alanının dışında uygunsuz, hatta yasadışı bir davranış olabilir. [2]

[1] Nachmanovitch, Stephen, Free Play: Improvisation in Life and Art. Tarcher/Penguin 1990.

[2] Huizinga, J. (1955). Homo Ludens; A Study of the Play-Element in Culture. Boston, Beacon Press

http://en.wikipedia.org/wiki/Play_%28activity%29#Forms_of_play

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

Leave a comment

Filed under çeviri, oyun

Comments are closed.