Oyunlaştırmayı Yeniden Düşünmeleri

Mathias Fuchs, Sonia Fizek, Paolo Ruffino ve Niklas Schrape tarafından derlenen “Rethinking Gamification” kitabı ücretsiz olarak yayınlandı.

PDF

web

Özet

Oyunlaştırma gündelik yaşamda büyük bir değişimi işaretlemektedir. Ekonomik, politik ve toplumsal bağlamlarda dijital oyunlardan esinlenen ödül, kural yapısı ve arayüz gibi oyun-öğelerinin yayılımını tarif etmektedir. Bu terim kimi zaman puanların, madalyaların ve skor tahtalarının gerçekleştirimine indirgenmekte. Bazen ise toplumun daha insani ve oyunbaz amaçlara yönelik derinden dönüştürülmesi için evrensel bir çare gibi imgelenmekte. Şirketler tarafından markalara ait topluluk ve çalışanların yönetiminde kullanılıyor olsa da, oyunlaştırma bir marketleme buzzword’ünden* ibaret değildir. Devletler bunu nüfuslara daha etkin hükmedebilmek için yeni bir araç olarak kullanmaya başlamakta. Her birimizi daha fit**, daha mutlu, daha sağlıklı yaparak gerçekliğin yanlış yanlarını tamir etmeyi vaat etmekte. Hakikaten toplumun tamamı kitlesel bir oyuna dönüştürülmeye hazır gibi görünmekte.

Bu kitaptaki katkılar oyunlaştırma hype’ının*** içten bir değerlendirmesini sunmakta. Bu görüngünün tarihsel köklerinin izini sürerek yenilik getiren pratikleri ve yöntemleri keşfe çıkmakta. Toplumsal sonuçlarını eleştirel olarak tartışmakta, hatta direniş için sanatsal taktikler sunmakta. Oyunlaştırmayı yeniden düşünme zamanı!

*: buzzword: salt telaffuzu ile alkış ve tebrik ürettiği varsayılan sözcük.

**: fit: zayıf [insan bedeni için].

***: hype: çağdaş moda.

TR(Işık Barış Fidaner)

Leave a comment

Filed under çeviri, oyun

Comments are closed.