Cesur Yeni Medya — Alternatif Bilişim

Alternatif Bilişim Derneği
Nisan 2011, ekitap.alternatifbilisim.org

PDF İndir | LaTeX İndir

cesur-yeni-medya-b

Alternatif Bilişim tarafından derlenen elektronik kitap “Cesur Yeni Medya”, üç bölümden oluşuyor.

İlden Dirini‘nin giriş ve değerlendirme yazısının devamında başlayan birinci bölüm, Tunus’ta başlayıp Mısır’a ve diğer birçok Arap ülkesine sıçrayan ve Libya’daki gelişmelerle süregiden Arap isyanlarında yeni medyanın oynadığı rolü tartışıyor. Konuyu farklı açılardan ele alan İsmail Hakkı Polat, Ayşe Kaymak, Barış Engin, Koray Löker ve Işık Barış Fidaner‘in yazılarını içeren bölümdeki tartışmalar, Alternatif Bilişim‘in Ocak ayında Elektrik Mühendisleri Odası’nda düzenlediği Wikileaks konulu toplantıda ortaya atılan konuların genişletilmesi ile oluştu.

İkinci bölüm, Wikileaks’i gazetecilik ve yeni medya bağlamında inceliyor. Özgür Uçkan, Mete Çubukçu, Noyan Ayan, Başar Başaran ve Gülseren Adaklı‘nın yazılarının yer aldığı bu bölüm, Wikileaks ve sızıntı gazeteciliğinin toplumsal bilgi ve iktidar değişimi açısından sağladığı olanaklar, siyasal konumlanışı gibi tartışmaları içeriyor.

Üçüncü bölümde, Wikileaks’i oluşum halindeki ve sonuçlarına götürülen bir fikir olarak anlamaya çalışıyoruz. Julian Assange‘dan çevirdiğimiz üç yazının ardından Işık Barış Fidaner, Burçe Çelik ve Andreas Müllerleile‘nin yazıları Wikileaks’in fikirsel temelleri, imkanları ve sonuçlarını ele alıyor.

Cesur Yeni Medya
Wikileaks ve 2011 Arap isyanları üzerine tartışmalar
Derleme, Nisan 2011, 164 Sayfa
Derleyen: Mutlu Binark, Işık Barış Fidaner
Yayına hazırlayan: Işık Barış Fidaner
Kapak tasarımı: Babür Sağlam
Yazıların hakları yazarlara aittir.
Kitabın LaTeX kodları CC Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License altındadır.

İçindekiler

Giriş ve Değerlendirme / İlden Dirini

Bölüm I: Hak ve Özgürlükler, Arap isyanları

Cesur Yeni Medya / İsmail Hakkı Polat
Wikileaks Okumak Suç mu? Assange Terörist mi? / Ayşe Kaymak
Sosyal Medya Devrimleri? / İsmail Hakkı Polat
Yeni Medya ve Sosyal Hareketler / Barış Engin
İnternet’i Geri Alalım / Koray Löker
Tarihin Gözleri / Işık Barış Fidaner

Bölüm II: Wikileaks, Gazetecilik ve Yeni Medya

Bilgi Edinme Hakkı, Yeni Medya Düzeni ve Wikileaks / Özgür Uçkan
Yeni Medyanın Zaferi / Mete Çubukçu
Açık-Kaynaklı Habercilik Asıl Şimdi! / Noyan Ayan
Operasyonel Bir Gazetecilik Olarak Wikileaks / Başar Başaran
Wikileaks versus Kapitalizm?.. / Gülseren Adaklı
Wikileaks Üzerine Bir Tartışma Zemini Arayışı / Başar Başaran

Bölüm III: Wikileaks’in Kuram ve Felsefesi

Siyasal Hacktivizm’in Tuhaf Kökenleri / Julian Assange
Hanoi yolu: Yol çukurları ve öngörüye dair / Julian Assange
İdare Yolu Olarak Tezgah / Julian Assange
Assange’ın Felsefesi ve Tezgah Kuramı / Işık Barış Fidaner
Wikileaks’den Sızanlar, İnternet Teknolojisi ve İktidar / Burçe Çelik
Wikileaks’in politikası / Andreas Müllerleile

Ekler

Yazarlar Hakkında
Leak siteleri

6 Comments

Filed under kitap, programlama