Monthly Archives: Kasım 2014

Enterferans — Erwin Schrödinger

Beyan etmeme müsaade ederseniz, fizik bilimindeki bu hadise ile zamanımızın belirgin temayülü arasındaki analojinin zamanla yakınsayacağını ümit etmekteyim. Şüphem yok ki aklımdaki nihai amaca henüz ulaşılmış değildir.

Hayli gelişen kültürümüzün amacı, bana göre, insan zümresine gereken kanun düzeninin, ferdin özel hadiselerine mümkün olan en az enterferans ile tesis edilmesi olmalıdır. Fizikçinin kullandığı istatistiksel metot bu amaç için epeyi uygun görünmektedir. İnsan zümresi için bunun anlamı, ortalama akıl ve ortalama insan kabiliyetlerinin varyasyon menzillerinin de hesaba katılarak çalışılması, insan oğullarının arzularına hitap etmesi lazım gelen saiklerin çıkarsanması yoluyle, bütün esas özellikleri açısından en azından tahammül edilebilir bir sosyal düzenin temin edilmesidir.

Erwin Schrödinger 1935 Bilim ve İnsan Mizacı

Okumaya devam et

1 Yorum

Filed under çeviri, bilim, programlama

Verilen ve Bulunan — çeviri derlemesi

square-kapak(72 sayfa — PDFLaTeX)

İçindekiler

James Gleick’ın Enformasyon kitabının değerlendirmesi (Alok Jha)

Büyük veri üzerine (Noam Chomsky)

Yasalar üzerine (Bruno Latour)

Makine-Öğrenmesi Üstadı Michael Jordan ile Büyük Veri Hülyaları ve Diğer Dev Mühendislik Çabaları Üzerine (Lee Gomes)

Büyük Veri, Hayp, Medya ve Başlığa Konacak Diğer Provokatif Sözcükler (Michael Jordan)

Demokrasinin Uzmanlara Bırakılması (Slavoj Žižek)

Eleştirel Mühendisin Manifestosu (Julian Oliver, Gordan Savičić, Danja Vasiliev)

Uygulamalı Toplumsal Sanatlar (Artur Żmijewski)

Eğiticileri Kim Eğitecek – Gayatri Spivak ile görüşme (Ryan Rafaty)

Dilin ve dil kuramının çalışılması (Louis Hjemslev)

Analitik Motor üzerine Çevirmenin Notları: Not A (Ada Lovelace)

Diğer kitaplar

6 Yorum

Filed under çeviri, bilim, kitap

izdüşüm entropisi

İzdüşüm Entropisi ile Sözcüklerin Öbeklenmesi

Işık Barış Fidaner, Ali Taylan Cemgil

Entropi toplaşması (ET) algoritmasını bir edebiyat metnindeki sözcüklerin öbeklenmesine uygulamaktayız. ET, öğe kümelerinde parçalılığı niceleyebilen izdüşüm entropisi (İE) fonksiyonunu en küçük yapan hasis bir toplaşma yordamıdır. Metin, uygulamada bir özellik atamasına, sözcüklerin metnin paragraflarında bulunmalarını temsil eden bir bileşimsel nesneye indirgenmektedir. Deney sonuçları indirgeme ve basitliğine rağmen ET’nin metindeki sözcükler arasında belirgin ilişkilerin yakalanmasında kullanışlı olduğunu göstermektedir. Python’da yazılan bu yordam, REBUS adıyla bir özgür yazılım olarak yayınlanmıştır.

(türkçe metiningilizcesiPDF – REBUS)

>>> özet istatistikleri <<<

diğer

7 Yorum

Filed under çeviri, bilim, makale, programlama

Kapital ve Politika — çeviri derlemesi

lenin-kapak(64 sayfa — PDFLaTeX)

İçindekiler

Yaşayan Ölü Lenin. Ekim’in 90. yıldönümü (Slavoj Žižek)

Sol ve sağın sözde ’aşırılık’ları arasında bir bakışım bulunmuyor

Saadet Zinciri Kapitalizmi (David Harvey ile görüşme)

Kapital politikayı nasıl ele geçirdi (Slavoj Žižek)

Irkları olmayan bir ırkçılık (Étienne Balibar ile görüşme)

İşe Yaramaz Avrupa Seçimleri (Étienne Balibar)

Piketty’nin Kapital’i üstüne düşünceler (David Harvey)

Thomas Piketty’nin 21. Yüzyılda Kapital’i üzerine (Slavoj Žižek)

Işık ile Gölge Arasında: Subcomandante Marcos’un Son Sözleri

Venezuela: Bir ülkenin devrimci bir devleti ve kapitalist bir ekonomisi olabilir mi? (Steve Ellner ile görüşme)

Ernesto Laclau’nun Anısına (Mark Devenney)

Karar vermenin basit cesareti: Thatcher’a solcu bir övgü (Slavoj Žižek)

Diğer kitaplar

6 Yorum

Filed under çeviri, kitap

İnternetler — çeviri derlemesi

borromean-kapak(52 sayfa — PDFLaTeX)

İçindekiler

Başkan Reif Aaron Swartz üzerine MIT topluluğuna yazdı (Rafael Reif)

Matematikçiler, neden konuşmuyorsunuz? (Charles Seife)

NSA Üzerine (Matthew Green)

AMS, NSA İle Bağlarını Koparmalıdır (Alexander Beilinson)

Özgür yazılım bir politik felsefedir (Richard Stallman ile görüşme)

Apple tarihin en sıkı dijital kelepçelerine sahip (Richard Stallman ile görüşme)

“Etkin Yönetim Teknolojisi”: Intel donanımlarında bulunabilen müphem uzaktan kumanda (Vandewege, Garrett, Stallman)

Bulutta Özgürlük (Slavoj Žižek)

WikiLeaks özgürlük yanılsaması karşısında nasıl gözlerimizi açtı (Slavoj Žižek)

İstanbul’da İnternet Yönetişim Forumu’nda nasıl ayakta kalınır ve ne gereği var? (Maria Farrell)

İnternet ulusu? (Milton Müller)

İlkeler Bildirgesi (Radiobubble)

Diğer kitaplar

7 Yorum

Filed under çeviri, bilim, kitap, programlama

Bir Eşitlik Felsefesi — Alain Badiou derlemesi

badiou-kapak(39 sayfa — PDFLaTeX)

İçindekiler

Niçe kimdir?

Üç Yadsıma

Demokrasi ve yolsuzluk: bir eşitlik felsefesi

İnsanlar kimliklere tutunuyorlar, karşılaşmaya karşıt bir dünya bu

Şimdiki bir zaman yenik sayılır kalabalık kendini ilan etmezse

Diğer kitaplar

5 Yorum

Filed under çeviri, kitap

Analitik Motor üzerine Çevirmenin Notları: Not A.2 — Ada Lovelace

Lovelace Kontesi Ada Augusta
Bibliothèque Universelle de Genève 82, Ekim 1892, fourmilab.ch

(Not A.1)

Matematiksel bilimi, bağlantılı bir bütün olarak içsel güzelliği, bakışımı ve mantıksal tamlığıyla bilge ve mantıklı zihinlerin ilgisinde seçkin bir yer kazanan, soyut ve değişmez hakikatlerin muazzam bir bedeni olmasının ötesinde gören birisi; doğal dünyanın büyük olgularında ve karşılıklı ilişkilerindeki sonu gelmez değişimleri, içinde yaşadığımız yaratım faaliyetleri içinde —dolaysız fiziksel algılarımıza görünsün görünmesin, bilinçli ya da bilinçsizce— sonsuzca sürüp giden değişimleri ancak bu bilimin oluşturduğu dil yoluyla layıkıyla ifade edebildiğimizi hatırlayan birisi, matematiği insan ırkını daha derinden ilgilendiren bir şey olarak gören birisi: böylece matematiksel hakikati, insanoğlunun kendi zayıf zihniyle, Yaratıcısı’nın işlerini okumasının en etkili enstrümanı olarak düşünen birisi, bu bilimdeki ilkelerin açık pratik biçimlere çevrilmesine yardımcı olabilecek her şeye özel bir ilgi gösterecektir.

Okumaya devam et

3 Yorum

Filed under çeviri, bilim, programlama

Yeni bir dünya için — McKenzie Wark derlemesi

wark-kapak(27 sayfa — PDFLaTeX)

İçindekiler

Çevirenin önsözü

Toplumsal belirlenimciliğe karşı

Thanatisizm’in doğuşu

Bu halen kapitalizm midir?

Yeni bir dünya için tasarımlar

Diğer kitaplar

7 Yorum

Filed under çeviri, kitap