Monthly Archives: Mayıs 2015

Yarı ↛ Ömür – Sakareller

Seçim güftelemeleri vesilesiyle:

yari_omur_440px

yarı ↛ ömür = küçük eyfel ↛ galip dede ↛ herkes bağlama çalamaz ↛ radyoaktivite

kayıt ↛ miks ↛ mastering = metin bozkurt ↛ barkın engin

stüdyo = deneyevi ↛ peyoteyp

bu kayıt, gezi parkı eylemlerinde ölen ve yaralananlara ithaf edilmiştir

sakareller

1 Yorum

Filed under çeviri, şarkı

Tektolojiye Giriş: 1. Örgütlenimsel Bakış Açısı — Alexander Bogdanov

(Tektolojinin Tarihsel Gerekliliği ve Bilimsel Yapılabilirliği)

Bütün insan faaliyetleri özünde ya örgütlenimseldir ya da örgütsüzleşmeye aittir. Demek ki insan faaliyeti, teknik olsun, toplumsal bilişsel, ya da estetik olsun, örgütlenimsel tecrübenin maddesi olarak görülebilir, ve örgütlenimsel bakış açısından incelenebilir.

Sokak söyleminde “örgütlemek”, “örgüt”, veya “örgütsel faaliyet” vb. terimler özgül, dar bir anlama sahiptir. Fakat, kavramlarımıza bilimsel isabet ve kesinlik vermek için bu muğlak ve tutarsız sokak kullanımını uzaklaştırmalıyız.

“Örgütlemek” terimi, en sıklıkla, insanlar hakkında, emekleri ve çabaları hakkında konuşulduğu zaman kullanılır. “Bir kuruluş örgütlemek”, “bir ordu örgütlemek” veya “sefer”, “savunma”, “saldırı”, “araştırma örgütlemek” gibi şeyler, insanları bir amaca yönelik toparlamaktır, çabalarını bir akılcı birlik ışığında düzenlemek ve eş-tertiplemektir (co-ordinate). Ama eğer bu vakalardan birisine, diyelim ki en tipik olanına, bir kuruluşun örgütlenmesine, daha yakın bir gözle bakacak olsaydık, orada bile örgütlenim kavramının salt insan faaliyetinden daha geniş bir araziyi kapladığını hemen görecektik.

Okumaya devam et

3 Yorum

Filed under çeviri

Niteliklerin Koşullu Sayılması

Bilindik iki mahpus tertipi iki farklı mantığı temsil eder:
1) Oyun Kuramında Mahpusun İkilemi (Mİ)
2) Jacques Lacan’ın incelediği Üç Mahpus (ÜM)
Aradaki farklar Nicelik ve Nitelik diyalektiği ile ilgilidir: Mİ’de nitelikler sabit bir düzenlemeye sahiptir ve nicelikler Oyun Kuralları olarak ön-belirlenmiştir; ÜM’de ise nicelikler ancak niteliklerin koşullu sayılması yoluyla ortaya çıkar. Mİ sabit bir yapı altında “puan” sayar; ÜM ise koşullu varoluşları sayar. Bağlamları nadiren kesişir: Google’da aratıldığında Mİ 507000, ÜM 345000 sonuç verirken Mİ+ÜM birlikte sadece 1310 sonuç vermektedir. Aralarında açıkça mantıksal bir ayırı/çatlak bulunmaktadır. Burada geliştirdiğimiz biçimleştirme bu iki tertibi saymanın iki şekli olarak temsil etmek içindir.

Yapısal sayma olağan küme kuramı temsillerinden oluşur:
0 = {}
1 = {0} = {{}}
2 = {0,1} = {0,{0}} = {{},{{}}}
3 = {0,1,2} = {0,{0},{0,{0}}} = {{},{{}},{{},{{}}}}
Artırımlar: n ∪ {n} = n+1

Koşullu sayılar bunların “açılması” ve “noktalanması” ile elde edilir:
0′ = ·
1′ = · {·}
2′ = · {·} { · {·} }
3′ = · {·} { · {·} } { · {·} { · {·} } }
Artırımlar: n’ n = (n+1)’

“Açıklık”ları saymanın henüz tamamlanmamış olduğunu, varsayımlardan oluştuğunu belirtir. “Nokta”ları ise imkanları dağıtarak belirsizliklerini temsil eder. Bu koşullu sayıların her birisi farklı bir nicel durumu imler:
0′ birselliktir: Slavoj Žižek’in ünlü kitabındaki “hiçten az”ı imler.
1′ bağımsız tekil bir varoluştur: “birden az”ı, olmak ya da olmamak’ı imler.
2′ bir ikilemdir: “ikiden az”ı, bu veya o veya başka’yı imler.
3′ “üçten az”dır ve sayma sonsuza kadar sürer.

Bu makalede koşullu saymanın biçimsel yordamını tarif etmekte ve bu yordamı kullanarak ÜM’yi temsil etmekteyiz, böylece ÜM’nin (Mİ’nin kabul görmüş “kanonik örnek” statüsü karşısındaki) “paradoksal” statüsünü çözümlendirmekteyiz.

(ingilizcesi ve detaylar)

8 Yorum

Filed under çeviri, bilim, programlama

GCAS Demokrasi Yükseliyor Konferansı

!!! Mekan değişikliği yapılmış. İngilizce metne bakınız. !!!

posterTasarlayan: Stavroula Drakopoulou

SERBEST & KAMUYA AÇIK

Gelişmiş Çalışmalar için Küresel Merkez

İlk Dünya Konferansımızı Duyurur

“Demokrasi Yükseliyor”

Tarih: 16-19 Temmuz 2015, Atina, Yunanistan

Konferans Selamları: Alain Badiou (GCAS Başkanı) Gabriel Sakellaridis (Yunanistan Hükümeti Merkezi Sözcüsü) Aristides Baltas (Yunanistan Eğitim Bakanı).

Genel Konuşmacılar: Tariq Ali, Maria Aristodemou, Bruno Bosteels, Jodi Dean, Costas Douzinas, Stathis Kouvelakis, Paul Mason, Maria Nikolakaki, Leo Panitch.

Özel Konuşmacılar: Athena Athanasiou, Peter Bratsis, Alex Callinicos, Aris Chatzistefanou, Creston Davis, Paolo Gerbaudo, Stathis Gourgouris, Sigrid Hackenberg, Srecko Horvat, Azfar Hussain, Athina Karatzogianni, Kostis Karpozilos, Theodore Koulouris, Claudia Landolfi, Spyros Marketos, Sandro Mezzadra, John Milios, Aamir R. Mufti, Rodrigo Guimaraes Nunes, Neni Panourgia, Julie Resche, Jerome Roos, Gabriel Sakellaridis, Lola Sánchez, Helena Sheehan, Lenart Skof, Angeliki Spiropoulou, Stavros Stavrides, Igor Stiks, Bhaskar Sunkara, Kenneth Surin, Peter Thompson, Giovanni Tusa, Kees van der Pijl, Leonidas Vatikiotis, Christoforos Vernadakis, Katarina Peović Vuković, Hilary Wainwright, Vio.Me İşçileri, Syriza ve Podemos’tan özel konuklar.

Tarif: Margaret Thatcher’ın “Hiçbir alternatif yok” sloganı, demokratik ve kamu-temelli projeleri 30 yıldan uzun süre aşındırmış ve sistemlice boşa çıkarmış neoserbestici politika dehşetlerini kuran bir savaş beyanıydı. 2008 yılındaki küresel mali kriz, zirvedeki 80 kişisi bugün dünyanın yarı nüfusundan zengin dokunulmaz oligarşik sınıfın yükseliş yolunu açan neoserbestici politikaları ifşa etmiştir. Bugün apaçıktır: neoserbesticilik hem radikal eşitsizliği ivmelendirmiş, hem de başımıza daha büyük felaketler gelecek diyerek dünyayı kendi sorgulanmaz anti-demokratik politikalarına uyumlanmaya zorlamıştır. Hiçbir alternatif bulamayanların bir dizi ayaklanması 2011’de Occupy hareketinden Tunus’a, Mısır, Bahreyn, Yemen, İspanya’ya, İrlanda ve Yunanistan’a kendi koşulları içinde ortaya çıkmaya başlamıştır. Syriza’nın yakın tarihsel zaferiyle, yurttaşların kendi geleceklerini kararlaştırma zorunluluğu mesajı öne çıkmıştır. Politikanın önceliğinin tekrar savlanması böylece dünyada yeniden gerçekleşmektedir. Syriza’nın zaferi ve dünyaya göre ifadelendirdiği umudun şafağında, demokrasinin doğum yeri Atina’dan (Yunanistan) akademisyenler ve aktivistlerle bir konferans önermekteyiz. Konferansın amacı demokrasi ve geleceği üzerine düşünmek ve stratejik alternatifler önermek için entelektüel ve aktivistleri biraraya getirmektir.

Temalar: Kapitalizm Altında Feminist Mücadeleler; Uzam ve Kapital; Latin Amerikada Sınıf Mücadeleleri; Müşterekler İçin Mücadeleler; Hapsetme, Kapitalizm ve Irk; Prekerler ve Prekarya; Çevreci-sosyalizm, Küresel Adalet ve İklim Değişimi; Marksist Tarihler ve Kuramlar; Kapitalist Kriz: Kuramlar ve Deneyimler; Neoserbesticilik ve Tutumsallık Tedbirleri; Felsefe ve Politik Mücadeleler; Küresel Borç Krizi; Kapitalizm & Eğitim; Demokrasi & Aktivizm; Avrupa Birliği & Avro-Bölge; Avrupada Faşizmin Yükselişi; Neoserbesticilik ve Küreselleşme; İşçileri Entelijansiya ile Birleştirmek; Sol Yönetişim Umudu; İspanyada Podemos’un Yükselişi; Yerelce & Küreselce Örgütlenmek; Eşitsizlik & Demokrasi.

Netice: Columbia Üniversitesi Yayınlarında Ayaklanmalar Dizisi Editörleri bildirilerin yayınlanmasını desteklemeyi düşüneceklerdir. Bazı makaleler GCAS Yayınları aracılığıyla GCAS’ın yeni Dergisi için ve ayrıca Bilgi Kültürleri Dergisi için de düşünülecektir.

Yer: Atina Tarımcıl Üniversitesi (Agricultural University of Athens — AUA). Gazi Meydanı metro durağına dakikalar mesafesindeki AUA, Atina şehir merkezinde uygunca yerleşiktir. gcas1Atina Tarımcıl Üniversitesi (AUA) Yunanistanın en eski üçüncü üniversitesidir. 1920’den beri tarımcıl bilimlerde yürüttüğü temel ve uygulamalı araştırmalarla, hem ürettiği yüksek nitelikli mezunlar hem de bıçak sırtı bilimcil bilgisiyle Yunanistan ve Avrupanın tarımcıl ve ekonomik gelişimine değerli katkılar yapmaktadır. Üniversite, Akropolis yakınında antik Zeytinliğin kalbindeki tarihsel Iera Odos’un (antik çağın Kutsal Yolu) iki ayağı üzerinde duran 25 hektar yeşil kampüste konumludur. Onaltı binasında şunlar bulunur: oditoryumlar, 41 tam donanımlı laboratuvar, çağdaş kütüphane, bilgisayar odaları, kapsamlı tarımcıl tesisler (botanik bahçe, üzüm bağı, deneysel tarlalar, çiçek bahçesi, seralar, inek ahırı, koyun ağılı, tavuk kümesi, papatya kurulumları, su kültürü tankları), müzeler, öğrenci merkezi, spor salonu ve spor sahaları. Bu nezih muhitte öğrencilere on dönem süre boyunca Tarımcıl Bilimin ilkeleri öğretilmektedir. gcas2Örgütlenme Komitesi: Creston Davis, Maria Nikolakaki, Anghelos Palioudakis, George Souvlis, Bob Drury, King Evi Zevgiti, Steven A. Panageotou, Michael D Wassell, Salim Nabi, Katerina Anastasiou, Kimon Markatos.

Bilimcil Komite: Alain Badiou (GCAS Başkanı), Azfar Hussain (GCAS asbaşkanı ve profesörü), Maria Nikolakaki (Peloponnese Üniversitesi & GCAS profesörü), Creston Davis (Yönetmen). gcas3Özel Faaliyetler: Atinada yapılacak özel turlar Demokrasi için mücadele olaylarını izleyecektir, diğer seyahat şansları da olacaktır. Bu olaylar zaman içinde gönderilecektir.

Barınma: Her katılımcı kendi konaklamasından sorumludur.

Harcamacılar: InfoWar Productions, RedNotebook, Roar Magazine, Solidarity4All, The Jacobin Magazine, University of Primorska: Institute for Philosophical Studies, E-Dromos, To Periodiko, Institute Nikos Poulantzas, Barikat.GR, Vio.Me.

EN

2 Yorum

Filed under çeviri