Yeni fonksiyon: Elektronevrotik Dalga

end YER
Kestirilemez bir süre boyunca görcülce yayılarak gerçel uzakınlık parametrelerini değiştirecek olan elektronevrotik bir dalgayı YERinde başlatır.

~~~

enw PLACE
Invokes in PLACE an electroneurotic wave that will propagate virtually for an unpredictable duration modifying the actual parameters of extimacy.

~~~

Kurtarılmış Bir Bilgisayar Dili İçin Notlar — Radikal Yazılım Grubu

3 Comments

Filed under çeviri, programlama