Monthly Archives: August 2015

Evrensel Gençlik 1-88 (2003-2005)

Evrensel Gençlik Sayı 1-5 : 1 Temmuz 2003 – 29 Temmuz 2003

1) Özgürlük Anıtı’nın önünde hop hop hop!

2) … ve artık ayağa KALKALIM!

3) Hedefte gençlik var!

4) Doğu ile batı arasında bir köprü: Gençlik kampları

5) Dünya sorunları karşısında felsefe

Continue reading

19 Comments

Filed under dergi

Evrensel Gençlik 81-88 (2005)

(1-88 bütün sayılar)

Evrensel Gençlik Sayı 81-88 : 21 Eylül 2005 – 28 Aralık 2005

81) Üniversitelerde yeni dönem başlıyor

82) Üniversite, bilim ve özerklik

83) Değişen sadece sınav sistemi mi?

84) Gençlikten kardeşlik mesajı. Bir iktidar mücadelesi.

85) Şemdinli’de bir taş devrildi

86) Derinlerde neler var?

87) Eğitimde dönüşüm sancısı

88) 2006’ya miras kalanlar

Benim elimde bulunan Evrensel Gençlik sayıları bunlardı.

Leave a comment

Filed under dergi

Katı olan herşey

Leave a comment

Filed under şey

Bir Nevi Uygulamalı Şiir Olarak Psikanaliz (Adam Phillips Söyleşisi)

— Psikanaliz ile şiir arasında sizce nasıl bir ilişki var?

— Bence en belirgin ilişki, her ikisinin de dil sanatı olması. Freud tam olarak şiirsel konuştuğumuzu söylemiyor aslında çünkü şiirlerin mısralarının sonları vardır. Öte yandan bizler şiirlerde görmeye alışık olduğumuz türden keskin ve muğlak bir dille konuşma potansiyeli taşırız. Yani biraz daha farklı ifade edecek olursam; şiir okumak, psikanalistler için iyi bir eğitim olacaktır.

Kaynak: Psikanalitik Şeyler

Leave a comment

Filed under çeviri

Evrensel Gençlik 76-80 (2005)

(1-88 bütün sayılar)

Evrensel Gençlik Sayı 76-80 : 6 Temmuz 2005 – 7 Eylül 2005

76) Mahallede geçen zamanlar

77) Her renkten festivaller

78) Gençlik barış ve kardeşlik için Ege’de buluşuyor

79) Universiade gözleri gençlik ve spora çevirdi

80) El ele geleceğe

Leave a comment

Filed under şey

Kriz: Çağdaş dünyanın hakiki ve sahte çelişkisi — Alain Badiou

Alain Badiou — 13 Nisan 2015 — versobooks.com

occup

Kapitalizm küresel genleşmenin doruğunda, semirmeye devam etmekte. Krizler ve savaşlar da kapitalizmin gelişimindeki olağan ritme katkıda bulunuyor.

Modernite her şeyden önce olumsuz bir gerçekliktir. Aslında, gelenekten ayrılıştır. Kastları, asilleri, dini mecburiyeti, gençliğe adım ritüelleri, yerel mitolojileri, kadın tahakkümü, babanın oğlanlar üzerinde mutlak iktidarı ve küçük bir hakim grup ile mahkum emekçiler kitlesi arasındaki resmi bölünmesiyle eski dünyanın bitmesidir. Batı’da Rönesansla açığa çıkıp, 18. yüzyıldaki Aydınlanmayla pekiştirilen, ve üretim tekniklerinde açılan emsalsiz çığırlarla, ölçüm, dolaşım, iletişim araçlarının sürekli damıtılmasıyla maddeleşmiş bu hareketin üzerine hiçbir şey geri gelemezdi.

Belki en çarpıcı nokta, gelenek dünyasından bu ayrılışın, insanlığı kavurmuş bu esaslı kasırganın sadece üç yüzyılda binlerce yıldır süregelen örgütlenme biçimlerini silip süpürmüş olmasıdır. Bu ayrılış sebeplerini ve kapsamını algıladığımız öznel bir kriz yaratır; bunun en bariz yanlarından birisi, özellikle genç insanların kendilerine bu yeni dünyada yer bulmakta karşılaştıkları aşırı ve artan zorluktur.

Continue reading

1 Comment

Filed under çeviri, makale

Evrensel Gençlik 71-75 (2005)

(1-88 bütün sayılar)

Evrensel Gençlik Sayı 71-75 : 27 Nisan 2005 – 22 Haziran 2005

71) 1 MAYIS

72) Bu yaz ‘sıcak’ geçecek

73) Bahar şenlikleri kimin?

74) 15-16 Haziran “İki uzun gün”

75) Seviyor, Sev…

Leave a comment

Filed under şey

Eşitlik feminizminden farklılık feminizmine — Dicle Koğacıoğlu

Namus üzerine fark edebildiğimiz şeylerden bir tanesi ötekinin erotikleştirilmesi gibi geliyor bana. Kanun, yasa, hukuk denen şey —bu ister devletin yasası olsun ister Birleşmiş Milletler’in ister aşiretin yasası olsun— fetişleştiriliyor. Nükhet, Yılmaz Erdoğan’ın Sıla dizisi örneğini verdi. Burada töre bir kitaba indirgeniyor. “Töre böyle istiyor. Ne yaparsın?” deniyor. Burada unutulan bir şey var. Biz 83 yıldır modern hukukla yaşıyoruz. Modern hukukta da bir kitap var. Hiçbir zaman modern hukukta da gidip sadece kitaba bakılarak karar verilmez. Modern hukuk da her zaman bir strateji ve mücadele alanıdır. Her kanun textinin bir sürü anlamı var. Anayasa bir şey der; genel kanunlar başka bir şey der; yönetmelikler başka bir şey der; hukukçuların kanaatleri başka bir şey der; yerelde var olan kültürel kavramlar başka bir şey der. Her hukuk kararı bunların mücadelesidir. Bunu sık sık unutuyoruz. Sanki modern hukuk da, aşiret de tek bir şey demiş gibi hareket ediyoruz. Bunların hepsini kültür olarak tanımlamak ve kültürü bir mücadele alanı olarak görmek gerekir. Benim kültürle ilgili çalışmam kültürü bir mücadele alanı olarak tanımlamamla başlar. Kültür, ben ve öteki kavramları üzerinden dönen bir mücadele alanıdır.

Continue reading

Leave a comment

Filed under makale

Evrensel Gençlik 66-70 (2005)

(1-88 bütün sayılar)

Evrensel Gençlik Sayı 66-70 : 5 Şubat 2005 – 13 Nisan 2005

66) Yeni müfredatın cilvesi

67) Geleceğimiz için bir kıvılcım

68) Kardeşlik için…

69) Sorgulanan ve soruşturan üniversite

70) Metal fırtına, iman power, öteki dünya ve gerçek

Leave a comment

Filed under şey

İmleyen ve imlenen

imleyen-imlenen

4 Comments

Filed under şey