Monthly Archives: August 2015

Evrensel Gençlik 1-88 (2003-2005)

Evrensel Gençlik Sayı 1-5 : 1 Temmuz 2003 – 29 Temmuz 2003

1) Özgürlük Anıtı’nın önünde hop hop hop!

2) … ve artık ayağa KALKALIM!

3) Hedefte gençlik var!

4) Doğu ile batı arasında bir köprü: Gençlik kampları

5) Dünya sorunları karşısında felsefe

Continue reading

19 Comments

Filed under dergi

Katı olan herşey

1 Comment

Filed under şey

Bir Nevi Uygulamalı Şiir Olarak Psikanaliz (Adam Phillips Söyleşisi)

— Psikanaliz ile şiir arasında sizce nasıl bir ilişki var?

— Bence en belirgin ilişki, her ikisinin de dil sanatı olması. Freud tam olarak şiirsel konuştuğumuzu söylemiyor aslında çünkü şiirlerin mısralarının sonları vardır. Öte yandan bizler şiirlerde görmeye alışık olduğumuz türden keskin ve muğlak bir dille konuşma potansiyeli taşırız. Yani biraz daha farklı ifade edecek olursam; şiir okumak, psikanalistler için iyi bir eğitim olacaktır.

Kaynak: Psikanalitik Şeyler

Leave a comment

Filed under çeviri

Kriz: Çağdaş dünyanın hakiki ve sahte çelişkisi — Alain Badiou

Alain Badiou — 13 Nisan 2015 — versobooks.com

occup

Kapitalizm küresel genleşmenin doruğunda, semirmeye devam etmekte. Krizler ve savaşlar da kapitalizmin gelişimindeki olağan ritme katkıda bulunuyor.

Modernite her şeyden önce olumsuz bir gerçekliktir. Aslında, gelenekten ayrılıştır. Kastları, asilleri, dini mecburiyeti, gençliğe adım ritüelleri, yerel mitolojileri, kadın tahakkümü, babanın oğlanlar üzerinde mutlak iktidarı ve küçük bir hakim grup ile mahkum emekçiler kitlesi arasındaki resmi bölünmesiyle eski dünyanın bitmesidir. Batı’da Rönesansla açığa çıkıp, 18. yüzyıldaki Aydınlanmayla pekiştirilen, ve üretim tekniklerinde açılan emsalsiz çığırlarla, ölçüm, dolaşım, iletişim araçlarının sürekli damıtılmasıyla maddeleşmiş bu hareketin üzerine hiçbir şey geri gelemezdi.

Belki en çarpıcı nokta, gelenek dünyasından bu ayrılışın, insanlığı kavurmuş bu esaslı kasırganın sadece üç yüzyılda binlerce yıldır süregelen örgütlenme biçimlerini silip süpürmüş olmasıdır. Bu ayrılış sebeplerini ve kapsamını algıladığımız öznel bir kriz yaratır; bunun en bariz yanlarından birisi, özellikle genç insanların kendilerine bu yeni dünyada yer bulmakta karşılaştıkları aşırı ve artan zorluktur.

Continue reading

1 Comment

Filed under çeviri, makale

Eşitlik feminizminden farklılık feminizmine — Dicle Koğacıoğlu

Namus üzerine fark edebildiğimiz şeylerden bir tanesi ötekinin erotikleştirilmesi gibi geliyor bana. Kanun, yasa, hukuk denen şey —bu ister devletin yasası olsun ister Birleşmiş Milletler’in ister aşiretin yasası olsun— fetişleştiriliyor. Nükhet, Yılmaz Erdoğan’ın Sıla dizisi örneğini verdi. Burada töre bir kitaba indirgeniyor. “Töre böyle istiyor. Ne yaparsın?” deniyor. Burada unutulan bir şey var. Biz 83 yıldır modern hukukla yaşıyoruz. Modern hukukta da bir kitap var. Hiçbir zaman modern hukukta da gidip sadece kitaba bakılarak karar verilmez. Modern hukuk da her zaman bir strateji ve mücadele alanıdır. Her kanun textinin bir sürü anlamı var. Anayasa bir şey der; genel kanunlar başka bir şey der; yönetmelikler başka bir şey der; hukukçuların kanaatleri başka bir şey der; yerelde var olan kültürel kavramlar başka bir şey der. Her hukuk kararı bunların mücadelesidir. Bunu sık sık unutuyoruz. Sanki modern hukuk da, aşiret de tek bir şey demiş gibi hareket ediyoruz. Bunların hepsini kültür olarak tanımlamak ve kültürü bir mücadele alanı olarak görmek gerekir. Benim kültürle ilgili çalışmam kültürü bir mücadele alanı olarak tanımlamamla başlar. Kültür, ben ve öteki kavramları üzerinden dönen bir mücadele alanıdır.

Continue reading

Leave a comment

Filed under makale

İmleyen ve imlenen

imleyen-imlenen

4 Comments

Filed under şey

Franz Kafka’ya okuyucusundan mektup var!

çeviri ihtiyacı

Leave a comment

Filed under şey

NO FÜTUR — çeviri derlemesi

no-futur-kapakSon versiyon: 16 Ağustos 2015

(105 sayfa — PDFLaTeX)

İçindekiler

NO FÜTUR

Buna Demokrasi Derler (Bruce Cockburn)

Silah ticareti ve İsrail’in Gazze saldırısı (Kolektif)

Süpergüç-sonrası kapitalist dünya düzenini kim denetleyebilir? (Slavoj Žižek)

İnsani Yüzlü Barbarlık (Slavoj Žižek)

İnsan Yüzlü Barbarlık (Slavoj Žižek)

Barbarlık insan maskesi takınca (Slavoj Žižek)

Hiçbir şey olmuyorken ne olmaktadır? (Slavoj Žižek)
 

Ey Sen (Pink Floyd)

Gerçel ile Görcül (Gilles Deleuze)

Görcül olanın Gerçekliği (Slavoj Žižek)

Kadın babanın-adlarından birisidir (Slavoj Žižek)

Çinlileştirme (Slavoj Žižek)
 

Size Özel İsa (Depeche Mode)

Karl Marx Nedir? (Alexander Bogdanov)

Tektolojiye Giriş (Alexander Bogdanov)

Yeraltı’nın Tekrar Bastırılmasına Giriş (Suelette Dreyfus)

Yeraltı’na Bir Giriş (Julian Assange)
 

Selam, Eyvallah (The Beatles)

5 Comments

Filed under çeviri, kitap, programlama

Kadınların Vatandaşlığı — Luce Irigaray

Amargi 7 (Kış 2007)
Türkçesi: Zeynep Direk

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi heyecan verici bir metin olabilir, ama bir kadın olarak birinci maddeden itibaren kendimi “insan” (homme) [2] hissetmiyorum, gerçekte ne haysiyet ne de haklar bakımından diğer insanlara (erkeklere) eşit ve özgür doğdum. Halihazırda var olan hukukun çözemediği, dişi kimliğimle ilgili sorunlarım var. Ancak cinsiyetimden ve onun özelliklerinden vazgeçmek suretiyle ve benim sahip olduğum asgari sivil özgürlükten bile, tüm kadınların yararlanamadığını unutmayı içime sindirmek suretiyle bu “evrensel” bildirge beni ilgilendirebilir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni okumaya başladığımda, örneğin madde 12’ye [3] geldiğimde “özel hayat” nasıl tanımlanıyor, ulusal ve uluslararası adalet kocanın veya sevgilinin kadına uyguladığı şiddeti nasıl ele alıyor diye soruyorum kendime. Madde 21 beni hakikaten güldürüyor: “Herkesin, ülkesindeki kamu hizmetlerine eşit girme hakkı vardır.” Neden o zaman bu kadar az kadın siyasette yönetici pozisyonunda bulunmakta? Acaba istemedikleri için mi? Belki de “ailenin” tüm problemlerini yüklenmek onların görevi olduğu için. O halde “eşitlik koşulları” yoktur.

Continue reading

Leave a comment

Filed under çeviri

Sol Yayın

!!!

!!!

~~~ solyayin.com ~~~

Sol, Sosyalist, Komünist, Anarşist süreli yayın arşivi

2010 yılı Mayıs ayında elimdeki 100 kadar pdf formatındaki dergiyi arkadaşlarımla paylaşmak istiyordum.
Bir süre sonra “Bunları bir ücretsiz blog’da toplayayım sadece arkadaşlarımla kısıtlı kalmasın belki başkasının da işine yarar” diye düşünürken elimdeki dergileri de tasniflemeye başlayınca aslında bunun 100 dergi ile kısıtlı kalmayacak bir iş olduğunu fark ettim. Ücretsiz bir blog yerine “bir sitesi açıp orada bunları paylaşayım” dedim. Ve http://www.solyayin.com adresinde sitemiz yayın başladı.

Dergi ve gazeteleri yayınlamaya başladıkça bunun arkadaş paylaşımının ötesinde “birşey” ortaya çıkmaya başladı ve bunu ayrıntılı bir sol süreli yayın arşivine dönüştürmek için çabalamaya başladım. Bu topraklarda 100 yüzyıllık tarihi olan sol bu tarihi boyunca pek çok değerli yayın ortaya çıkarmıştır. Bunların en azından bir bölümünü bir araya getirme misyonunu üstlendim.

Sitede dergi ve gazeteler yayınlanmaya başladıkça onlarca tanımadığımız, hatta bir çoğunun adını dahi bilmediğimiz dostlarımız bize ellerindeki yayınları göndermeye başladılar. Bir arkadaşımız 1978 tarihli Liseli Dev-Genç dergisini gönderdi, bir başkası Emeğin Özgürlüğü, bir başkası Parti Bayrağı dergileri ve bunun gibi onlarca dergi elimize ulaştı. Elimize ulaşan bu yayınlar ile arşivimiz çok daha zenginleşti ve zenginleşiyor.

Sitede dergileri yayınlarken herhangi bir fraksiyon ayrımı gözetmiyoruz. Troçkist Sınıf Mücadelesi, Gerçek, Sosyalist İşçi, Antikapitalist, Marksist Bakış‘tan Maocu Sınıf Teorisi, Partizan, İşçi Köylü, Halkın Günlüğü‘ne, anarşist Ahali, Proleter Teori A‘dan, sol komünist Enternasyonal Bakış ve Dünya Devrimi‘ne 148 farklı(o da şimdilik) dergi ve gazete sitemizden okunabilir.

Sitemiz’deki arşiv’den faydalanabilmeniz için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok, üye olmanıza gerek yok. Sadece girin istediğiniz yayının istediğiniz sayısını okuyun.

Leave a comment

Filed under dergi