Aramızdaki Aşk (Luce Irigaray, çeviri Zeynep Direk)

Evrensellik ölüm müdür ve “doğuştan tinsel olmak”

Çevirmenin Notu: “L’amour enter nous” adlı bu metin, ilk olarak 3 Eylül 1989’da, F.C.C.I’nın ( Genç İtalyan Komünistleri Federasyonu) davetiyle, İtalyan Komünist Partisinin günlük gazetesi olan Unita’nın düzenlediği ulusal festivalde İtalyanca olarak sunulmuştur. Daha sonra, Ekim 1989’da Irigaray’ın College International de Philosophie’de verdiği bir seminerin açılış dersi olarak kullanılmıştır. İngilizce çevirisindeki bazı modifikasyonlar yazara danışılarak yapılmıştır. Halen Fransızca olarak yayınlanmamıştır. Denemenin alındığı kitap: Who Comes After The Subject? Edited by Eduardo Cadava, Peter Connor, Jean-Luc Nancy, Routledge, 1991, pp.167-177.

Marx, insanın insanı sömürmesinin kaynağını erkeğin kadını sömürmesi olarak tanımlamış, insanın ilk kez sömürülmesinin erkek ve kadın arasındaki iş bölümünden kaynaklandığını öne sürmüştü. Peki neden hayatını bu sömürüyü çözmeye adamadı? Kötülüğün kaynağını algılamıştı ama neden bunu olduğu gibi ele almadı? Neden? Yanıt, kısmen Hegel’in yazılarında, özellikle de aşk konusunu tartıştığı bölümlerde bulunacaktır. Hegel, emek olarak aşk sorusundan sözeden tek Batılı düşünürdür.

Bir kadın filozoftan aşk hakkında konuşmasını istemek, çok yerinde bir…

View original post 4,205 more words

Leave a comment

Filed under çeviri

Comments are closed.