Bilgisayar Bilimcisi gibi Düşünmek: Python 3 ile Öğrenme

gasp_lessonsYazarlar: Peter Wentworth, Jeffrey Elkner, Allen B. Downey ve Chris Meyers

(Jeffrey Elkner, Allen B. Downey ve Chris Meyers’in ikinci baskısı temel alınmıştır.)

Ceviren: 2.baskıyı çeviren Tahir Emre Kalaycı (2012)

Çeviren: 2.baskıdan 3.baskıyı çeviren Özhan Fenerci (2014)

(Kitap GNU Free Document License ile lisanlanmıştır.)

İngilizce aslı için http://www.ict.ru.ac.za/Resources/cspw/thinkcspy3/thinkcspy3_latest/

Kaynak: ofenerci.github.io

Leave a comment

Filed under çeviri, kitap, programlama

Comments are closed.