Sinança — Şirin Cemgil, Ali Taylan Cemgil

sinanca

(ayrintiyayinlari.com.tr)

Sinança için sosyalist bir kadının, Şirin Cemgil’in hikâyesi denebilir. Bir anlamda, 1970’lerden bu yana Türkiye’de yaşanan mücadele süreçleri düşünüldüğünde, sayısız devrimci-sosyalist kadının duygularının, dirençlerinin ifade bulmuş hali.

Bu romansı kitap, kısa süren bir “dün” ile uzun süren bir “bugün” arasında gidip gelen mektuplaşmalardan oluşuyor. Sancılı, gerilimli, sevinçli. Hasret ve yalnızlık da var kaçınılmaz olarak.

Anlatılanlar, Türkiye sosyalist siyasi tarihinin bir parçası.

Şirin bu kitabın adını “Bitmemiş Yazılar” koymuştu ölümünden önce. Kaleme alacağı pek çok şeyi yazamadı ama bu kitap onun sevgisinin ve hayatının en yalın özeti.

Sinança, hem bitirilememiş bir aşk mektubu, hem bir otobiyografi, hem de siyasi bir anlatı olarak okunabilir.

Şirin’in cümleleri hafızaları tazeleyecek.

ISBN: 978-605-314-032-0
Baskı: 1.Baskı – 2015
Yayın No: 920
Dizi No: 16
Alt Başlık: Şirin Cemgil Sinan Cemgil’i Anlatıyor
Dizi: Yakın Tarih
Yazar: Şirin Cemgil
Derleyen: Taylan Cemgil
Yayıma Hazırlayan: Enis Rıza, İlbay Kahraman
Son Okuma: Müslüm Yücel
Düzelti: Yiğit Can Canbatar
Kapak Tasarımı: Gökçe Alper
Dizgi: Kâni Kumanovalı

Leave a comment

Filed under kitap

Comments are closed.