flood

evet artık buranın varlık sebebini sorabiliriz: timeline nedir? timeline ortaklaşa bir önbilinçtir, dinamik bir önbellektir.

yani ne eylem çağrısı yapılacak bir pano, ne şikayet yapılacak bir yetkili, ne de başvuru yapılacak bir mercidir.

bir şeyden emin olamadığımızda bakılacak bir yerdir ama bir şeyleri kesinleştirmek üzere bakılacak bir yer değildir.

özellikle unutulmaması gereken nokta: “bizim” timeline’ımızla “onlar”ın timeline’ı arasında bir süreklilik olduğu.

ve bu sürekliliğin bizi onlara ve onları bize dönüştürebilmesi. “emin”liği “kesin”likten ayıran şey işte bu geçişlilik.

timeline’da sabahtan akşama ve günden güne bu kadar çok dalgalanma olması da bu geçişlilik nedeniyle.

işte “Barış için” imza toplanması, timeline önbilincindeki bu eminlikten yazılı bir kesinliğe sıçranması anlamına geldi.

Freudo-Lacancada buna einziger Zug, çeviriye göre unary trait veya single stroke diyoruz, birsel özellik, tekil özellik.

basitçe tanımlarsak: birsel özellik, bir deseni bir lekeden ayırt eden ince çizgidir, aynı zamanda “özne”nin kendisidir denebilir.

emin olmaktan kesinleştirmeye birsel özellikle bu şekilde sıçranmasını en son 7 haziran 2015 genel seçimlerinde tecrübe etmiştik.

ama o zaman belirli bir kesinleştirici mekanizma sözkonusuydu: seçim günü herkes sandığına gidip oy verecekti.

şimdiyse farklı farklı kesinleştirme mekanizmaları kuruluyor. aslında bişeyin “kesin” olmasının ne anlama geldiği müzakere ediliyor.

bir bakıma halen gezi parkı günlerindeki “kesin bilgi yayalım” deyiminin ne anlama geldiği çözülmeye çalışılıyor.

ben de diyorum ki “kesinliğin” anlamı burada çözülemez. çünkü burası önbilinç. burda biz ve onlar arasında geçişlilik var.

o yüzden bu flood‘ı yapmasam belki de daha iyi olurdu.

1 Comment

Filed under şey