SYRIZA Gençliği’nin SYRIZA’yı Terk Açıklaması

Bu açıklamanın tam metninin çevirisi için görüşmeler sürüyor demiştik. Yoldaşımız Kostas Sechidis çeviriye başladı. İlk paragraftan itibaren çevrildikçe İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanacak.

Paragraf 1

The new ‘period’ in which SYRIZA has entered, is for us, not a tactic movement or partial retreat in relation to the goals and promises, but a strategic defeat or, better yet, a bankruptcy. The voting and active support of the 3rd memorandum and its change to a strategic point, the unconditional remain in the government, and the complete alienation and depreciation of the party, are the main reasons for this bankruptcy, and for the fact that we cannot see ourselves being part of SYRIZA, neither to defend the continuation of a left strategy keeping as a vehicle the mutating SYRIZA. The notice of the election, with the blessings of lenders, before SYRIZA’s congress that it had been decided by the Central Committee of SYRIZA, closes any discussion on evacuation of SYRIZA from memorandum way in which it enters more and more day by day. In this context, the agenda of SYRIZA for the elections, ie choosing the best manager for the memorandum reality and seeking progressive in the Memorandum region, leave us completely unconcerned from our left perspective.

SYRIZA’nın girmiş olduğu yeni ‘dönem’, bize göre, amaç ve vaatlerle bağlantılı taktik bir manevra veya kısmi bir geri çekilme değil, stratejik bir yenilgidir, hatta bir iflastır. Oylaması yapılarak etkince desteklenen 3. memorandumun stratejik bir noktaya çevrilmesi, ne olursa olsun hükümette kalınması, partinin tamamen yabancılaşması ve değersizleşmesi, bu iflasın ve kendimizi SYRIZA’nın parçası sayamamamızın (dönüşen SYRIZA’yı sol stratejinin sürdürülmesini savunmanın vasıtası olarak elde tutmak için bile olsa) ana nedenleridir. Borç verenlerin de lütfuyla, SYRIZA Merkez Komitenin kararlaştırmış olduğu SYRIZA kongresinden önce gelen seçim duyurusu, SYRIZA’nın her gün daha beter kapıldığı memorandum yolundan çıkartılmasına dönük bütün tartışmaları kapatmaktadır. Bu bağlamda, SYRIZA’nın seçim gündemi, yani memorandum gerçekliği altında en iyi yöneticiyi seçerek kaydedilecek ilerlemeleri Memorandum sahasında araması, sol perspektifimiz açısından bizi tamamen alakasız bırakmaktadır.

Ek not: Yazının açıklamadan haftalar sonra da olsa İngilizce’ye çevrilmiş olduğunu fark ettik. https://www.jacobinmag.com/2015/09/tsipras-greece-snap-elections-syriza-youth/ 19 Eylül 2015’te yayınlanan bu çevirinin linki 19 Eylül 2015 – 25 Eylül 2015 zaman zarfında içerilen toplamda 15 (onbeş) adet tweete konu edilmiş. SYRIZA Gençliği’nin açıklamanın İngilizcedeki bu versiyonunu benimseyip benimsemediğini bilemiyoruz zira bu 15 tweeti atanlar arasında SYRIZA Gençliği’ni görmek mümkün değil. Yine de o günden bugüne değin en azından Twitter üzerinde herhangi bir itiraza konu olmamış oluşuna bakılarak Yunanca bildirinin İngilizcedeki bu versiyonunun açıklamayı yapanlarca benimsenmiş olduğu sonucu çıkarılabilir. Dolayısıyla bu İngilizce versiyonun esas alınması uygun olacaktır.

Leave a comment

Filed under çeviri, bildiri

Comments are closed.