Pino Berker

Yersiz Şeyler’de yayınlanan çevirilerin yayılmasında önemli rol oynamış olan ~Pino Berker~ mikroblog adresinin takip edilmesini herkese ve herkese tavsiye ederiz.

>>> @pinoberker <<<

pino.jpg

Matbaa icat edileliberi çok zaman geçti ve geçmiş yüzyıllarda matbaaların çok aydınlatıcı roller oynadığından elbette şüphemiz yok, hatta aydınlanma öncesindeki dindarlık yayıcı işlevinde bile (ki bu noktada Bayes, Pascal ve Mendel‘i anmadan edemeyiz).

Fakat mevcut yüzyılımızda matbaacılığın daha çok ~baskı hizmetleri~ işlevine indirgendiğini söylemek sanıyoruz ki pek uydurma bir sav olmaz. Tanıklık ettiğimiz ölümleri getiren, ecelden önce silahlar, ama silahlardan da önce baskı hizmetleri ve küresel editoryadır.

Küresel editoryanın temel işlevi, insanlarda doğuştan gelen ~ayna~ ihtiyacını pencere ihtiyacına ve ekran ihtiyacına ve köşe ihtiyacına indirgemesidir.

Böylece Fizik bilimi açısından –akımın yönüyle ilişkili negatif yükünü saymazsak– nötr bir madde (yaklaşık 9.11 × 10−31 kilogram ağırlığında) olması beklenecek elektronlar bir nevi öldürücü ışın işlevi kazanır.

Marx’ın deyişiyle “yanılsamasını üzerinden atmış ve duyularını geri kazanmış biri gibi kendi gerçeğini düşünen, yaşayan ve biçimlendiren, kendi hakiki Güneş’i olan kendisinin etrafında dönen” günümüz insanı, doğuştan gelen ~ayna~ ihtiyacının kapandırılmasıyla birlikte, özgür iradesi itibariyle (yani parçacık değil dalga formu itibariyle) işte bu öldürücü editoryal ışınlara indirgenmektedir.

Geçmiş yüzyılların değer yargılarından günümüz insanına miras olarak devredilen “olgunluk, edeplilik” gibi öznitelikler de ne yazık ki bu kapandırılmayı destekleyici niteliktedir. Hatta rakam verelim: Bu öznitelikler mevzubahis kapandırılmayı tam olarak %7 oranında desteklemektedir.

Bütün bu sebeplerle yıllardır sabır ve inatla yürüttüğümüz (ki bunu mutlaka birilerimizin söylemesi gerekir, yükseltecek renkli desenli bayraklarımız ve “ses çıkartacak” ready-made partisyonlarımız olmadığından emek biçimleri altına dahil edilemesek de çabayı ve gayreti, evet çabayı ve gayreti biz ~çevirmenler~ temsil etmekteyiz) ~simgesel yansıtma~ işindeki yoldaşımız Pino Berker’i selamlarız.

~~~ Yersiz Kitaplar ~~~

2 Comments

Filed under şey