Çok Boyutlu Cisimlerin İzdüşümlerinin Ve Arakesitlerinin Alınması

elem1

Eser Aygün, Işık Barış Fidaner
İzmir Fen Lisesi 2000-2001

Giriş:
Bilimde önem kazanan çok boyut kavramı, üç boyutlu beyinlerimiz için anlaşılırlıktan uzaktır. Çok boyutlu cisimleri ve arakesitlerini görselleştirmek, bu kavramı anlaşılır kılmak için önemli bir adım olacaktır.

Amaç:
Bu projenin amacı, Delphi programlama dilinde;

  • Basit geometrik cisimlerden, hiperküp gibi çok boyutlu cisimler türeten
  • Bu cisimleri bilgisayar ekranında görüntüleyen
  • Yine bu cisimlerin, alt uzaylarıyla arakesitlerini alan bir bilgisayar programı yazmaktır.

Yöntem:
Öncelikle üç boyutlu uzay analitiğini çok boyut için genelleştirdik. Cisimleri; köşe, kenar, yüzey gibi elemanları arasındaki ilişkilere dayanan bir veri yapısında tuttuk. Geliştirdiğimiz yöntemlerle, cisimlerin arakesitlerini ve izdüşümlerini aldık. İzdüşümleri Bresenham çizgi çizme algoritmasıyla çizdik.

Sonuç:
elemanlar.exe programı, her boyuttaki küp, simplex, silindir, küre, koni ve toroid cisimlerini üretebilmektedir. Ayrıca; döndürme, öteleme, izdüşüm alma, arakesit alma, görüntüleme, dosyaya yazma ve dosyadan okuma işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

elemanlar

(TÜBİTAK Proje yarışmasında ikincilik aldı)

PDF

 Açıklayıcı GIFler

Windows Programı

3 Comments

Filed under bilim

3 responses to “Çok Boyutlu Cisimlerin İzdüşümlerinin Ve Arakesitlerinin Alınması

  1. Pingback: Redundancy üzerine bir not | YERSİZ ŞEYLER

  2. Pingback: Elements — Eser Aygün | YERSİZ ŞEYLER

  3. Pingback: Olmayadabilir — çeviri derlemesi | YERSİZ ŞEYLER