Çevirenin önsözü — Işık Barış Fidaner

İlk yayınladığım çeviri derlemesine yazdığım önsözün güncel versiyonudur.

Bu e-kitap yersizseyler.wordpress.com’da yayınlanmış dört McKenzie Wark çevirisinden oluşuyor. Çevrilecek makale seçimi, çeviri yaparkenki sözcük seçimine benzer. Sözcüklerin dilleri dikişleyecek olması gibi, çevrilen yazarın ismi de diller arasında bir köprü olacaktır.

Bu çeviriler, yabancı bir kaynağın Türkçe konuşan insanlara ulaştırılmasından ziyade, İngilizce tasavvurumuzla Türkçe tasavvurumuz arasında kanallar açma çabasıdır. Yabancılık konuşulan dilin yabancı dil ya da anadil olmasında değil, bu dillerin birbirlerine çevrilmeyi reddetmelerinde, birbirlerini susturmalarında, dışarmalarındadır. Ama konuşmayı susturan, sözü dışaran şey, aynı zamanda konuşmayı gerektiren şeydir, tasavvur ettiren şeydir, dildeki anlamın kendisidir.

Demek ki çeviride karşılaşılan zorluk, psikanalizdeki belirti [symptom] gibidir: hem direnç gösterir, hem de bu direnç yardımıyla gidilecek yöne doğru iter. Biri yokken bir diğerinin konuşması gibi, ya da biri konuşurken bir diğerinin beklemesi gibi; bir dildeki sessizliğe başka bir dilde ifade vermek, hatta ona el koymak, ve bunun gibi, bir dilin döküldüğü çukurdan başka bir dilde kaçmak ve geri çekilmek mümkündür.

Bu el koyma ve bu geri çekilme, içine düştüğümüz oyunlara kapılıp gitmeyeceksek, bu oyunlar artık geçmiş olacaksa, onun yerine kendi çizdiğimiz büyülü çemberler geçerli olacaksa, mümkün olmanın yanısıra zorunludur da.

İyi günler.

Eski versiyon aşağıdadır. Yapılan değişiklikler:

türkçe okura => Türkçe konuşan insanlara // ingilizce düşünüşümüzle => İngilizce tasavvurumuzla // türkçe düşünüşümüz => Türkçe tasavvurumuz // yabancı dillik veya anadillikte değil => konuşulan dilin yabancı dil ya da anadil olmasında değil // birbirine => birbirlerine // susturmalarındadır => susturmalarında, dışarmalarındadır // konuşmayı susturan şey => konuşmayı susturan, sözü dışaran şey // çünkü düşündüren => tasavvur ettiren // yani dildeki => dildeki // O zaman => Demek ki // psikanalizdeki semptoma benzer => psikanalizdeki belirti [symptom] gibidir // direnç aracılığıyla => direnç yardımıyla // gidilecek yöne işaret eder => gidilecek yöne doğru iter // Biri sustuğu için bir başkasının konuşması => Biri yokken bir diğerinin konuşması // biri konuştuğu için bir başkasının susması => Biri konuşurken bir diğerinin beklemesi // suskunluğu => sessizliğe // isimlendirebiliriz => ifade vermek, hatta ona el koymak // ya da bir dilin gevezeliği karşısında başka bir dilde susabiliriz => ve bunun gibi, bir dilin döküldüğü çukurdan başka bir dilde kaçmak ve geri çekilmek mümkündür // Mekansal sınırlarla bölünmelerini istemiyorsak, dillerimizin zamansal akışını kendimiz çizebilmeliyiz. Süreç, noktalama işaretleridir, dillerin eşzamanlılıklarıdır, geçişsellikleridir. => Bu el koyma ve bu geri çekilme, içine düştüğümüz oyunlara kapılıp gitmeyeceksek, bu oyunlar artık geçmiş olacaksa, onun yerine kendi çizdiğimiz büyülü çemberler geçerli olacaksa, mümkün olmanın yanısıra zorunludur da. // (…) İyi okumalar. => İyi günler.

Geçmiş versiyon:

Bu e-kitap yersizseyler.wordpress.com’da yayınlanmış dört McKenzie Wark çevirisinden oluşuyor. Çevrilecek makale seçimi, çeviri yaparkenki sözcük seçimine benzer. Sözcüklerin dilleri dikişleyecek olması gibi, çevrilen yazarın ismi de diller arasında bir köprü olacaktır.

Bu çeviriler, yabancı bir kaynağın türkçe okura ulaştırılmasından ziyade, ingilizce düşünüşümüzle türkçe düşünüşümüz arasında kanallar açma çabasıdır. Yabancılık yabancı dillik veya anadillikte değil, bu dillerin birbirine çevrilmeyi reddetmelerinde, birbirlerini susturmalarındadır. Ama konuşmayı susturan şey, aynı zamanda konuşmayı gerektiren şeydir, çünkü düşündüren şeydir, yani dildeki anlamın kendisidir.

O zaman çeviride karşılaşılan zorluk, psikanalizdeki semptoma benzer: hem direnç gösterir, hem de bu direnç aracılığıyla gidilecek yöne işaret eder. Biri sustuğu için bir başkasının konuşması gibi, ya da biri konuştuğu için bir başkasının susması gibi; bir dildeki suskunluğu başka bir dilde isimlendirebiliriz, ya da bir dilin gevezeliği karşısında başka bir dilde susabiliriz.

Mekansal sınırlarla bölünmelerini istemiyorsak, dillerimizin zamansal akışını kendimiz çizebilmeliyiz. Süreç, noktalama işaretleridir, dillerin eşzamanlılıklarıdır, geçişsellikleridir.

İyi okumalar.

2 Comments

Filed under şey

2 responses to “Çevirenin önsözü — Işık Barış Fidaner

  1. Pingback: Yeni bir dünya için — McKenzie Wark derlemesi | YERSİZ ŞEYLER

  2. Pingback: Marş — Leonard Cohen | YERSİZ ŞEYLER