Çevirenin önsözü — Işık Barış Fidaner

İlk yayınladığım çeviri derlemesine yazdığım önsözün geçmiş versiyonudur.

Bu e-kitap yersizseyler.wordpress.com’da yayınlanmış dört McKenzie Wark çevirisinden oluşuyor. Çevrilecek makale seçimi, çeviri yaparkenki sözcük seçimine benzer. Sözcüklerin dilleri dikişleyecek olması gibi, çevrilen yazarın ismi de diller arasında bir köprü olacaktır.

Bu çeviriler, yabancı bir kaynağın türkçe okura ulaştırılmasından ziyade, ingilizce düşünüşümüzle türkçe düşünüşümüz arasında kanallar açma çabasıdır. Yabancılık yabancı dillik veya anadillikte değil, bu dillerin birbirine çevrilmeyi reddetmelerinde, birbirlerini susturmalarındadır. Ama konuşmayı susturan şey, aynı zamanda konuşmayı gerektiren şeydir, çünkü düşündüren şeydir, yani dildeki anlamın kendisidir.

O zaman çeviride karşılaşılan zorluk, psikanalizdeki semptoma benzer: hem direnç gösterir, hem de bu direnç aracılığıyla gidilecek yöne işaret eder. Biri sustuğu için bir başkasının konuşması gibi, ya da biri konuştuğu için bir başkasının susması gibi; bir dildeki suskunluğu başka bir dilde isimlendirebiliriz, ya da bir dilin gevezeliği karşısında başka bir dilde susabiliriz.

Mekansal sınırlarla bölünmelerini istemiyorsak, dillerimizin zamansal akışını kendimiz çizebilmeliyiz. Süreç, noktalama işaretleridir, dillerin eşzamanlılıklarıdır, geçişsellikleridir.
 

İyi okumalar.

Leave a comment

Filed under şey

Comments are closed.