Amazon’da yeni ağaçlar keşfetmemiz daha 300 yıl sürecek — Nathaniel Scharping

Nathaniel Scharping — 15 Temmuz 2016 — blogs.discovermagazine.com

shutterstock_97607090

(Kredi: Dr. Morley Read/Shutterstock)

Milyonlarca insanın sokakta Pokémon kovaladığı bugünlerde biyologlar da aynı hararetle yeni ve ender türler bulmak arayışında. Ve oyunda en iyi olmak için 151 değil, tahminen daha 4,000 kadar daha yeni tür bulmaları lazım.

Geçtiğimiz üç yüzyıl boyunca Amazon’dan derlenen tüm ağaç türlerinin özetini çıkaran yeni bir çalışmanın vardığı sonuca göre bu türlerin derlenmesi 2316 yılında henüz bitmemiş olacak.

Saha Müzesi’nden araştırmacılara göre Amazon yağmur ormanından bugüne dek toplamda 11,676 eşsiz ağaç türü derlenmiş ve son öngörülere göre ormanda toplam 16,000 kadar tür olduğu düşünülüyor.

Bu kestirimlerde tabii ki yağmur ormanında sürmekte olan yıkım hesaba katılmış, iklim değişimi ondan önce yetişmezse.

Amazon’da varolduğu tahmin edilen toplam ağaç sayısı, bitki sayısına kıyasla –yaklaşık 50,000 tür– sönük kalıyor. Güney Amerika yağmur ormanında burayı yuva edinmiş 1,300 civarında kuş türü ve 427 memeli türü de yaşamakta. Araştırmacılar çalışmalarını Çarşamba günü Bilimsel Raporlar dergisinde yayınladılar.

Araştırmacıların dediğine göre yağmur ormanından getirilen ağaçların %50’ye yakını sadece 745 türe ait, yani derlenen türlerin birçoğu sadece birkaç kez gözlenmiş. Yağmur ormanından yapılan derlemeler toplamı 60 mil kare [130 km kare] başına ortalama on örnek içeriyor. Amazonun toplam alanı 2 milyon mil kareden [5 milyon km kareden] fazla, bu yüzden biyolojik hazinelerin içeride bekledikleri kesin.

Amazon’da bulunan yapraklarla daha önce kauçuk ağacı ve sinkona ağacı keşfedilmişti, bunlar da sıtma ilacı kinin yapımında kullanıldı. Araştırmacılar gelecekteki buluşların da buna benzer çekici keşifler getirmesini umuyor.

1 Comment

Filed under çeviri

One response to “Amazon’da yeni ağaçlar keşfetmemiz daha 300 yıl sürecek — Nathaniel Scharping

  1. Pingback: Dualarımız Sizinledir — çeviri derlemesi | YERSİZ ŞEYLER