Destina — Yeni Türkü

Dün gece sen uyurken
İsmini fısıldadım
Ve hayvanların korkunç
Öykülerini anlattım

Dün gece sen uyurken
Çiçeklere su verdim
Ve insanların korkunç
Öykülerini anlattım onlara

Dün gece sen uyurken
Yüreğim bir yıldız gibi bağlandı sana
İşte bu yüzden sırf bu yüzden
Yeni bir isim verdim sana
Destina

Sen öyle umarsız uyusan da bir köşede
İşte bu yüzden sırf bu yüzden işte
Yaşamdan çok ölüme yakın olduğun için
Seni bu denli yıktıkları için
Yaşamımın gizini vereceğim sana
Destina


IBF:

Şarkıdaki sana Destina ismini verdim eylemi, Türkçede “destination” kelimesinin karşılıksız oluşunu belirtmektedir.

Şarkının muhatabı, “Destina” ismi verilen birisi (bir insan ya da kadın) değil, bu karşılıksız hali sürdüren psişik kuvvetler toplamıdır. Şarkı muhatap almak istediği bu kuvvetleri aynı zamanda açığa çıkarıyor.

Bir dildeki sözcüğün öbür dilde karşılıksız kalmasının [*] neden ve nasıl bir erkeğin bir kadına seslenişi gibi “romantik” bir biçime büründüğüyse daha başka bir soru.

[*] Başka dildeki karşılıksız hali belirtmek için “Destina sözcüğü” yerine “Destina kelimesi” dedim.

2 Comments

Filed under şarkı