Anket sonucu

Ankete katılmayanlara teşekkür ediyorum, katılan 30 kişi adına.

Anketten çıkardığım sonuca göre direnç gösterenlerin yarıdan çoğu (“Yok ben sadece…”) blogda kaçış edebiyatı, yani fantazi/düşlem ve bilimkurgu gibi şeyler görmek istiyor. Buna göre son günlerdeki Zamyatin ve Orwell açılımının olumlu karşılandığını varsayabilirim.

Varsaydım bile.

Direnç gösterenlerin geri kalan yarısının gönlünden geçense (“Evet o yüzden” / “O değil de diğer sebeple” / “Hayır benim sebebim başka”) sanıyorum ki blogda özellikle kadın ve hayvan haklarına, çevrecilik ve küresel iklim sorununa daha çok yer verilmesi, hatta mümkünse bir kadın ya da hayvanın yönetimine devredilerek bu başlıklar altında yürütülecek yepyeni ve muhteşem bir projenin hayata geçirilmesi.

Ben kendim “Evet o yüzden” diyerek ikinci grupta oy verdim ve inanın sizi çok iyi anlıyorum. Çünkü hepimizin çok iyi bildiği gibi “çocukları görüp çenemizi kapamalıyız, yüz yıl yaşayacak olan onlardı.” (Günbahar)

Ama asla unutmayalım ki “bunun bir netice olduğunu biliyoruz:” “İlke, tamamen aynı zamana göre inşa edilir.”

Bu durumda iki tutumu sentezleyerek özellikle ankete katılmayanların Ursula Le Guin okumasını salık vererek konuyu bağlayalım.

Dünyadan Çeviri sitesi bugünlerde kapalı olduğundan Ursula Le Guin yazılarına link veremiyorum. Açıldığı zaman vereceğim.

~~~

Anketten çıkan diğer önemli sonuç:

Bilgisayarınızın diskini bölüntüleyerek %53üne Linux %47sine Windows kurulmalıdır.

1 Comment

Filed under şey

One response to “Anket sonucu

  1. Pingback: Ursula Le Guin @ Dünyadan Çeviri | YERSİZ ŞEYLER