Simgesel Makas

symbolic_scissors

Simgesel düzeni makasa benzeten bu görsel unsuru neden hazırladım? Şu yüzden:

Altuğ Işığan’ın bir tweet’inden yola çıkarak Taş/Makas/Kağıt ile Gerçek/Simgesel/İmgesel arasında paralellik kurdum [*]. Bu paralelliğin en önemli özelliği, bu üç terimin üçünün de izafi olduğunu göstermesi, yani kendi kuyruğunu yiyen yılan gibi birbirlerini geçersiz kılabiliyorlar. Buna da “ölüm dürtüsü” deriz çünkü ölüm izafiyetin mutlağı yenmesidir.

Şöyle oluyor:

— Taşlar makasları kırıyor. Yani çeşitli Gerçekler öne sürülerek simgesel araçlar kullanılmaz hale getiriliyor. Bu işlemlere evrensellikler diyoruz.

— Makaslar kağıtları kesiyor. Yani bu Simgesel araçlar İmgesel içerikleri parçalara ayırıyor, onları belirliyor. Bu işlemlere belirlilikler/tikellikler diyoruz.

— Kağıtlar taşları sarıyor. Fazla kocaman olan taşları hiçbir kağıt saramıyor ama kendi boyuna göre olan taşları kağıtlar sarabiliyorlar. Bu işlemlere de genellikler diyoruz.

Bu üç işlemin her birini bir “yetkilenme” gibi görebiliriz. Özetle olay şu: Bu yetkilerin hepsine uygun şartlar oluşursa ortalık tam cehenneme değilse bile çorbaya dönüyor. Hepsi kendi yetkisini kullanmaya kalkıyor.

Gökten taşlar yağıp eldeki tüm makasları harcıyor. Ordu gibi makaslar saldırıp kağıtları paramparça ediyor. Kağıtlardan da ufalanları saymazsak büyük olanlar gelip bulabildikleri bütün taşları paketleyip rafa kaldırıyor.

Sonuç olarak “yiyin birbirinizi” sahnesi ortaya çıkıyor. O yüzden bunların üçünü izafiyetin üç momenti gibi görmek lazım. Mutlaklık ne gerçektir, ne simgeseldir, ne de imgeseldir. Mutlaklık bu üçünün oluşturduğu düğümdür.

O zaman da bu sınırsız yetkilenme sürecinin nasıl durdurulacağı sorusu gündeme gelir. Yani kısır döngüyü hızlandırmak yerine durdurmayı nasıl becereceğiz?

Şöyle:

Her işlemin bir önceki işlemine bakarak. Yani her durumda “senden büyük Allah var!” fikrini uygulayarak.

— Taşları durdurmak için dev kağıtların gölgesini düşürerek. Yani evrensellikler genelliklere bağlıdır.

— Makasları durdurmak için taşların gölgesini düşürerek. Yani belirlenimler evrenselliklere bağlıdır.

— Kağıtları durdurmak için makasların gölgesini düşürerek. Yani genellikler belirlenimlere bağlıdır.

Ve bu gölgeleri düğümün hepsini kaplayacak kadar uzatmak. Yani “mezarımı yüksek yapın yar gelende gölgelene” fikrini düğümün hepsine uygulamak. O zaman “yiyin birbirinizi” sahnesinden kurtulabiliriz.

Yetkilenmeye temel oluşturacak “bedenlenme”ler işte bu kısır döngünün durdurulmasıyla olur. Yani “beden” dediğimiz şey bir zarla çevrelenip “içeride” homeostasis sağlayarak olmaz. Bu üçlü yetkilenme devresinin durdurulmasıyla, yavaşlatılmasıyla, viskozlaştırılmasıyla olur.

Yetkilenme zamanı hızlandırır. Ve zamanı yavaşlatarak bedenlenme sağlanır.

IBF

Not: Bu metni çok hızlı ve özet gibi yazdım. Bu konu etrafında daha yazacak başka şeyler çıkacaktır.

Not 2: Altuğ’un daha başka bir şeması var, şöyle:

[*] İngilizcede Real/Symbolic/Imaginary ile Rock/Scissors/Paper’ın ilk ikisinin ilk harflerinin aynı olması da çok ilginç.

5 Comments

Filed under şey