LaTeX olmadan asla!

Yersiz Kitapları yayınlamaya başladığımdan beri her kitabın yanında LaTeX kodunu da erişime açtım. Bunda iki temel amaç vardı:

  1. Kendi kitap kodu arşivimi bir düzen içinde tutmak
  2. Başkalarının da bu kodları kullanarak kitap hazırlamasını sağlamak.

Bunlardan ilk amaca ulaşıldı, ikinci amaç karşılıksız kaldı.

Böylece Jacques Lacan’ın “Hiçbir Başkası yoktur” beyanını doğrulamış olduk. LaTeX’i benim başkasım sayarak “Başkasının hiçbir Başkası yoktur” beyanını da doğruladığımızı varsayabiliriz.

Varsaydık bile. [efekt: gökten taşlar yağıyor]

Dolayısıyla da bir sonraki (yani 25’inci) Yersiz Kitabı hazırlayıp yayınlamadan evvel [önce] LaTeX kodlarına dair böyle bir sayfa açmaya karar verdim.

Bu yönde hiçbir talep bulunmadığını özellikle vurgulamak istiyorum. 2014’te yayınlamaya başladığımdan beri tek bir Allahın kulu bile “Bu LaTeX kodları neyin nesidir, ne işe yarar, yenilir mi içilir mi?” diye bir soru sormadı.*

Yani LaTeX kodlarının kullanımına dair bu sayfayı bir anlamda okurların rızasına aykırı olarak hazırlıyorum. Buna açükleme de diyebilirsiniz. Yani bir anlamda size taciz uyguladığım söylenebilir.

Harika!

Ve kavramlar!
bizim kavramlarımız!

Ama endişe etmeyiniz, öyle fazla bir bilgi vermeyeceğim. Sadece notlar düşeceğim, hep yaptığım gibi. İlk notla sayfayı açıyorum:

 

1.

Texmaker'da bir kitabı derlerken "Use of \endgroup doesn't match its definition" hatasıyla karşılaşırsanız koddaki "\usepackage{pdfpages}" satırını kaldırmayı (ya da comment out etmeyi, yani en başına "%" koyarak geçersiz kılmayı) deneyin. Bu satır, kitapların içine PDF dosyası eklenmesini sağlayan "PDF Pages" paketini yüklüyor. Yersiz Kitapların çoğunda bu özellik kullanılmamış. Kullanılmışsa da nerede kullanıldığını unutmuşum.

 
 
 
 

[*] Gerçi Google’a sormuşlarsa bilmiyorum, Google’la bu konuda herhangi bir irtibatım olmadı.

 

Bu arada: “tek” olan Allah mı kul mu?

 
 
 
 

— Barış bunu bir özeleştiri mi saymalıyım?

— Evet. Hayır!.. Yok…

Bunu bir debugging saymalısın.

— ???

— Aynen

 
 
 

Leave a comment

Filed under şey

Comments are closed.