LaTeX olmadan asla!

Yersiz Kitapları yayınlamaya başladığımdan beri her kitabın yanında LaTeX kodunu da erişime açtım. Bunda iki temel amaç vardı:

  1. Kendi kitap kodu arşivimi bir düzen içinde tutmak
  2. Başkalarının da bu kodları kullanarak kitap hazırlamasını sağlamak.

Bunlardan ilk amaca ulaşıldı, ikinci amaç karşılıksız kaldı.

Böylece Jacques Lacan’ın “Hiçbir Başkası yoktur” beyanını doğrulamış olduk. LaTeX’i benim başkasım sayarak “Başkasının hiçbir Başkası yoktur” beyanını da doğruladığımızı varsayabiliriz.

Varsaydık bile. [efekt: gökten taşlar yağıyor]

Dolayısıyla da bir sonraki (yani 25’inci) Yersiz Kitabı hazırlayıp yayınlamadan evvel [önce] LaTeX kodlarına dair böyle bir sayfa açmaya karar verdim.

(Devamı)

Leave a comment

Filed under şey

Comments are closed.