Cinsel olan siyasidir (5) — Slavoj Žižek

Slavoj Žižek — 1 Ağustos 2016 — thephilosophicalsalon.com

(4)

Sınıf çatışkısında da aynen böyledir. Özgürleştiren (“sınıfsal”) mücadelenin getirip sürdürdüğü bölünme, bütüne ait iki belirli sınıf arasında değildir, parçalar-içinde-bütün ile onun (parçalar arasında evrenseli temsil eden, parçalar karşısında bütünün kendisini temsil eden) kalıntısı arasındadır. Başka türlü anlatırsak, burada kalıntı mefhumunun iki yönünü birden akılda tutmak gerekir: Belirli içeriklerin hepsi (öğeler, bütünün özgül parçaları) çıkarıldıktan sonra arta kalan şey anlamında, bir de bütünü parçalarına bölüntülemenin nihai sonucunda arta kalan şey anlamında: Bölüntülemenin son eylemiyle artık iki belirli kısım, iki öğe, iki şey elde etmeyiz, bir şey (arta kalan) ile hiçbir şeyi elde ederiz.

Üçüncü öğe (Kierkegaard’ın baca temizleyicisi) aslında Lacan’ın bu terime verdiği anlamda fallik öğeyi temsil eder. Nasıl? Saf farkı temsil ettiği ölçüde: Memur, hizmetçi, ve baca temizleyicisi; erkek, dişi, artı onların farkının kendisidir, belirli olumsal bir nesne halinde onların farkıdır. Yine soralım, neden? Çünkü fark onları farklılaştırmakla kalmaz; çatışkısal bir ilişki(sizlik)le, farklılaşan terimleri önceler. Kadın erkek değildir ve tersi de doğrudur, ama bununla kalmaz, kadın erkeğin tam anlamıyla erkek olmasını önleyen şeydir ve tersi de doğrudur. Bu fark siyasi uzamda Sol ile Sağ arasındaki farka benzer: Bu fark, farkın nasıl algılandığına dairdir. Soldan ya da Sağdan bakıldığında siyasi uzamın tamamı daha farklı yapılanmış gözükür; üçüncü “nesnel” bir bakış yoktur (Solcuya göre siyasi bölünme bütün sosyal bedeni keser, Sağcıya göre ise sosyete marjinal istilacıların bozduğu hiyerarşik bir bütündür).

O halde fark “kendi içinde” simgesel-farklılaştırıcı değildir, gerçek-imkansızdır — simgesel kavrayıştan kaçınan ve ona direnen bir şeydir. Bu fark evrenselin kendisidir, yani, iki türün tepesine çıkarılmış tarafsız çerçeve olan evrensel değil, o iki türün teşkil edici çatışkısı olan evrenseldir. Ve üçüncü öğe (baca temizleyicisi, Yahudi, a nesnesi) farkın kendisini temsil eder, farklılaşan terimleri önceleyen “saf” farkı/çatışkıyı temsil eder. Eğer sosyal bedenin iki sınıfa bölünmesi aşırı öğe (Yahudi, ayaktakımı…) olmaksızın tamamlanmış olsaydı, sınıf mücadelesi diye bir şey olmayacaktı, sadece açıkça bölünmüş iki tane sınıf olacaktı. Bu üçüncü öğe sınıfsal sınıflandırmadan (sosyetenin iki sınıfa saf bölünmesinden) kaçan ampirik bir kalıntının izi değildir, o iki sınıfın çatışkısal farkının kendi maddeleşmesidir, bu farkın farklılaşan terimleri öncelediği ölçüde. Anti-Semitizmin uzamında “Yahudi” sosyal çatışkının kendisini temsil eder: Yahudi istilacının yokluğunda bu iki sınıf uyum içinde yaşayacaklardı… Böylece üçüncü istilacı öğenin olaylı [evental] olduğunu gözlemleyebiliriz: O, bir diğer pozitif varlıktan ibaret değildir, ikinin uyumunu sonsuza dek sarsarak onları sonu gelmez uyumlandırmalar sürecine açan şeyi temsil eder.

(…)

2 Comments

Filed under çeviri, makale

2 responses to “Cinsel olan siyasidir (5) — Slavoj Žižek

  1. Pingback: Cinsel olan siyasidir (4) — Slavoj Žižek | YERSİZ ŞEYLER

  2. Pingback: Kuantum Sıçraması Esas İmleyendir | YERSİZ ŞEYLER