Küme Kuramı ve Model Kuramı — Sylvain Poirier

Sylvain Poirier — 30 Ağustos 2016 — facebook.com/groups/subsets

Bir matematikçi ve fizikçi olarak matematiğin temellerini felsefi yanlarıyla birlikte netleştirmeye dönük bir sürü çalışma yaptım: http://settheory.net/

Esasen matematik tarafında iyice oturmuş kavram ve kuramları alarak çalıştım, ama felsefi tarafın da filozofların olağan fikirlerine kıyasla ileri bir adım olduğu görülebilir: Anlaşılan bu filozoflar konu aldıklarını öne sürdükleri matematiği matematiksel mantık üstüne çalışan matematikçilere kıyasla pek iyi bilmiyor (ki bu matematikçiler felsefi yanları örtük anlamda daha iyi bilseler de bu yanları filozoflara duyuracak yükseklikte seslendirmeyi umursamıyor olabilirler). Özellikle de Stanford Felsefe Ansiklopedisi’nde matematik felsefesi makalesinde Tamamlanmışlık Teoremi’ne dair tek bir söz edilmemesini sarsıcı buldum.

Küme kuramını “matematiğin kurucu disiplini” diye sunan grup tarifi hakkında, bunun tam doğru olmadığını söyleyeyim. Daha isabetle, matematiğin kurucu disiplinine Matematiksel Mantık denir ve bunun 2 temel kuramı vardır: Küme Kuramı ve Model Kuramı, ve bunların her birisi ötekinin temelidir. Ayrıntılar sitemden okunabilir.

 

foundingcycle

 

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

6 Comments

Filed under çeviri, bilim, şey