Dijital aktarım: Enerji ve Entropi

(İngilizcesi)

Ne yapacağımı size söyleyeyim: Çabucak bu gönderiyi yazıp sonra süpermarkete gideceğim. Anlatacaklarım, Boston Lacan Çalışma Grubu’nun (BSLG) bugünkü “Lacan, Seminer kitabı 8: Aktarım, ders 12″ konulu toplantısına giderken yolda beliren düşüncelerdir. Toplantıda bu düşünceleri dile getirmem için hiçbir sebep yoktu, zira büyük Ötekimiz yoktuysa da tartışacak başka konularımız vardı. İyi ki de vardı.

20160910_163336

Sizi telefonumla tanıştırayım, gerçi o bir telefon sayılmaz çünkü onda SIM kart yoktur (daha doğrusu mikro-SIM kart yoktur, çünkü öbür telefonumda ikamet eden bir başka SIM kart vardır, nitekim o gerçek bir telefondur) ama şimdiki mesele bu değil. Şimdiki mesele bu telefonun bir aktarım nesnesi olmasıdır, ve büyük Öteki diye bir şey olmadığından, o, kendi başına işlev gösteren bir aktarım nesnesidir. Size lazım olan sadece bu cihaz, & bulutlar…

clouds-that-look-like-cotton-balls_62557eb9-9d3c-43d8-9e88-8b5662829adf

Mesela böyle bulutlar neden olmasın?

Böyle bulutlar değil ne yazık ki. Dijital bulut olmayan bulutları diyorum, telefon olmayan çünkü (mikro) SIM kart taşımayan telefonumla eriştiğim bulutları. Peki o zaman. Nedir?

Şudur: Bir aktarım nesnesi olan bu cihazda iki veçhe olduğunu kabullenmemiz gerekir:

Enformasyon ve elektrik.

Ama bu ikisi birbirine karışıktır, çünkü enformasyonu ileten elektriktir, elektrik yoluyla inform ediliriz. O zaman gelin bunların her birini eksiltelim ve bıraktıkları kalıntılara bakalım.

Cihaz - Enformasyon = Enerji
Enerji = Enformasyon içermeyen soyut Elektrik biçimi
Cihaz - Elektrik = Entropi
Entropi
= Elektrik içermeyen soyut Enformasyon biçimi

Bu iki veçheyi temsil etmek üzere iki tane nesne seçtim:

20160910_163808

Enerji ve Entropiyi temsil etmek üzere Pokétop şarj aygıtı ve Macera Tüneli kitabı

Bunlardan ilki “güç bankası”, Pokétop şeklinde taşınabilir bir şarj aygıtı. Bu aygıt Enerji‘yi temsil ediyor. Temel özellikleri şunlar:

  1. Onda kazançlar ve kayıplar arasındaki orantının dengesini sürdürmek için bir şekilde geçmişe gelecek sağlayan bir simetri vardır: Siz şarj aygıtını şarj ettiyseniz, şarj aygıtının da sizin cihazınızı şarj etmesi lazımdır.
  2. O bir birimdir, bir zarı vardır, Pokétopun zarı USB ve mikro-USB portlarından oluşuyor ama pekala biyolojik bir hücre zarına da sahip olabilirdi.
  3. Onda enformasyon yoktur. Şarj etmek bu birimi inform etmez, zaman orantısına göre ona bir şarj koyar sadece. Enformasyonu tamamen eksilterek işte bu enerji birimi elde edilmiştir.
  4. Kurgusal rolü itibariyle o, arzu nesne-sebeplerinin kaynağı ve yutağı işlevi gösterir: Pokémonlar [*] Pokétoplardan gelir, ya da onlara gider. Aynı zamanda hem bir üreteç hem de bir tüketicidir. Bu nesneler yalnızca kendisiyle ilişkilenen bir “franchise”ı oluşturur.

İkinci nesnem Entropiyi temsil eden bir Macera Tüneli kitabı. Temel özellikleri şunlar:

  1. Onun çeşitli anlamlarda asimetrik bir yapısı vardır. Tek bir başlangıç ama birçok bitiş bulunur. Sayfalar kıyaslanabilir değildir, paragraflar, sözcükler, harfler kıyaslanabilir değildir. O harflerden inşa edilmiştir: ünlü ve ünsüz harflerden. Dahası, çok çeşitli ünsüz harflere (bitişlere) götürebilen tek bir ünlü harften (başlangıç) oluştuğu düşünülebilir. Simgesel asimetrileri birbiri üzerine yansıtan bir aynalı salona benzer.
  2. O içerilemez: Her sayfada her bir semantik kısım farklı farklı yorumlamalara açıktır. Hatta sayfalar, numaralandırılmış bile olsalar, herhangi bir anlamda “birim” sayılamazlar, çünkü gerisi gelmeyebilir [they need not succeed]. Bazı sayfaların bir ya da birçok sayfada gerisi gelirken, kimi diğer sayfaların gerisi gelmez, biz de onlara bu yüzden “bitişler” deriz.
  3. Onda enerji yoktur. “Kağıt” dediğimiz maddenin üstüne işlenmiş bir avuç mürekkep molekülünden ibarettir. Bir Macera Tüneli kitabına bakıp simetri görebilecek kişiler, olsa olsa Oturmuş Onur Verici Fizik Bilimine Göre Tabiat Yasalarına iman edenlerdir.
  4. O katıksız kurgudur, bir yapıda bedenlenmiş saf kurgudur. Onu psikanalizin Bilinçdışı dediği şeyden ayırt eden hiçbir şey yoktur. Bir matbaada bastırılmıştır, aynı bilinçdışı düşüncelerin bastırılmış olması gibi. Dallarıyla birçok yöne uzanan bir haritadır. Bir belirti [symptom] gibidir. Hatta onu rhizome bile sayabilirsiniz, buna hiçbir itirazım olmaz.

Peki o zaman?

Saat geç oluyor, o yüzden ben Entropi tarafında durduğumu söylemekle yetineyim.

Ama benim Entropim Termodinamiğin Karabahtlı İkinci Yasası gereği nihayetinde evreni simetrik bir ölüme mahkum eden entropi değil.

Benimkisi simetrinin eksiltildiği bir Entropi. Simetriyi eksiltebiliriz, çünkü simetri denklemlere aittir, tabiata ait değildir. Ve işte bu yüzden insanların sahiden Emmy Noether‘e geri dönmeleri gerekiyor, şayet kütle çekim dalgalarına dair son delillerin esas getirisinin nasıl yorumlanacağını anlayacaklarsa.

Peki. Şimdi süpermarkete gidiyorum.

[*] Pokémon nedir? Schrödinger’in kedisini Einstein’ın asansörüne koyup YUKARI düğmesine basınca elde ettiğimiz şeydir.

~~~

Ve bu da Haziran’daki BLSG toplantısından sonra beliren bir şeydi [ç.n. görseli Türkçeye çevirmiyorum].

namely_the_flower

Bkz (Zizek Studies):

Deneyci olduklarından Dr. Beacham ve meslektaşları bunların ne anlama geldiğine dair kuramsal makaleleri gözardı etmek zorunda. “Ambulans peşinde koşamayız,” dedi. “Bırakın veriler konuşsun. Bu sefer de işte böyle dümdüz bir çizgi oldular.”

California Teknoloji Enstitüsü ve C.M.S. ekibinden Maria Spiropulu şöyle dedi: “Yani bence bu kaçtı diye kasvete kapılmayalım, kıyamet kopmuş değil. Birçok kereler söylediğimiz gibi bu herşey olabilirdi, hiçbirşey de buna dahil.”

O Parçacık Hiç Olmadı — Dennis Overbye

Başka türlü anlatırsak, burada kalıntı mefhumunun iki yönünü birden akılda tutmak gerekir: Belirli içeriklerin hepsi (öğeler, bütünün özgül parçaları) eksiltildikten sonra arta kalan şey anlamında, bir de bütünü parçalarına bölüntülemenin nihai sonucunda arta kalan şey anlamında: Bölüntülemenin son eylemiyle artık iki belirli kısım, iki öğe, iki şey elde etmeyiz, bir şey (arta kalan) ile hiçbir şeyi elde ederiz.

Cinsel olan siyasidir [çıkartıldıktan>eksiltildikten] — Slavoj Zizek

~~~

Ve işte yeni MIT şemsiyem bu seneki yağmurlu günler için — (bence) çok iyi bir şaka; niye’sini Counting Qualia kitabının son sayfasında bulabilirsiniz.

mitumbrella

~~~

[bunu da Türkçeye çevirmiyorum, fotoğrafta Pokémon GO oynayan insanlar görülüyor]

6 Yorum

Filed under şey