Ağ tarafsızlığı: aksan ve içerik tarafsızlığı — Alternatif Bilişim

Bizce ağ tarafsızlığı önemlidir. Ayrıca bu konu bizce teknik çözümlere indirgenmemelidir.

Vurgulamak istediğimiz ilk yön aksan tarafsızlığıdır. Ülkemizde kullanılan harf aksanları [*] yüz yıl önce icat edildiklerinden beri modernleşme için bir vasıta teşkil etmişlerdir. Ayrıca diğer harf aksanlarını inkâr edip yasaklayarak sömürü ve sömürgeleştirme için de bir vasıta teşkil etmişlerdir. Dolayısıyla Unicode kullanımı ağ tarafsızlığını ilgilendiren dünya-tarihsel bir mesele sayılmalıdır.

İkinci yön içerik tarafsızlığıdır. Bir metnin anlamı öğelerinin örgütlenimiyle belirlenir. Fakat bu örgütlenim aynı zamanda o metnin içeriğinin bir parçasıdır, bu içerikten ayrı ve onun üzerinde tutulan bir şey olamaz. Bu nedenle ağ tarafsızlığı salt teknik bir sorun gibi görülemez, internet’te iş(ti)gal edilen metin-işletici içeriğe içkin bir meseledir. Başka bir deyişle, nasıl ki üst-dil [meta-language] diye bir şey olamazsa, üst-veri [meta-data] diye bir şey de olamaz. Dolayısıyla dijital beşeriyet [digital humanities] ve büyük veri [big data] gibi çalışma alanları da ağ tarafsızlığını ilgilendiren meselelere dahil edilmelidir.

Işık Barış Fidaner, Alternatif Bilişim, Kasım 2014

[*] Harf aksanları sözüyle İ’deki nokta, Ç’deki çengel ve Ê’deki şapka kastediliyor.

pen-international.org

accessnow.org

thisisnetneutrality.org

Açık İnternet, benzersiz yaratıcılığın, yeniliklerin ve bilgiye erişimin, yerel ve küresel çapta farklı türden toplumsal, ekonomik, kültürel, politik fırsatlara erişimin beşiği olmuştur.

Günümüzde bu açık İnternet, dev servis sağlayıcıların, kullanıcıların İnternet’in farklı kısımlarına nasıl erişeceğine karar veren kapı bekçileri olma istekleri yüzünden tehlike altındadır. Bu şirketlerin ağlarının işleyişi için makul ve gerekli yöntemler kullanmalarına engel olmak istememekle beraber, bu fiillerin açıklığı saf dışı etmenin veya içerik polisliği yapmanın mazereti olamayacağına inanıyoruz.

Bu kritik teknolojinin en temelinde yatan açıklık muhafaza edilmelidir.
Biz bu amaçla bu vizyonu paylaşan aktivistler, akademisyenler, siyasi aktörler ve teknoloji uzmanları için bu sitedeki kaynakları sunmaktayız.

Ağ Tarafsızlığı Şudur

Ağ tarafsızlığı Internet’in, şebeke sağlayıcıların bütün içeriğe, uygulamalara ve servislere eşit davrandıkları, ayrımcılık yapmadıkları açık bir platform olarak sürdürülmesini gerektirir.

~~~

Ayrıca bkz.

İnternet Ungovernance Forum 2014

3 Comments

Filed under çeviri, bildiri