Halen umudumuz vardır — Duran Kaya Siyu Kabilesi

durankaya

Duran Kaya Siyu Kabilesi — 26 Kasım 2016 — standwithstandingrock.net

Bugün bize B.E. Ordu Mühendis Bölüğü’nün bildirdiğine göre 5 Aralık’ta Cannonball nehrinin kuzeyinde Oceti Sakowin kampı da dahil tüm toprakları kapatacaklarmış. Mektupta toprakların güvenlik kaygıları dolayısıyla kamu erişimine kapatılacağı ve Cannonball nehrinin güneyinde Ordu Bölüğü topraklarında bir “özgür konuşma bölgesine” müsaade edileceği beyan edilmiş.

Kabilemize göre Birleşik Eyaletler’in bu kararı derin bir hayal kırıklığıdır, fakat suyumuzu koruma kararlılığımız her zamankinden daha sağlamdır. Elinden gelen herkesin Başkan Obama’yı ve Ordu Mühendis Bölüğü’nü halkımızın geleceğini dikkate alarak bütün izinleri feshetmeye çağırmasını, Missouri nehrini aşarak Muhafazamızın kuzeyinden antlaşma topraklarına girilmesine dönük “easement”ı reddetmeye çağırmasını istiyoruz. Dakota Erişim Hattı bu rotayı tercih ettiğinde bizim güçlü muhalefetimizi dikkate almamıştı. Biz onlara kaygılarımızı 30 Eylül 2014 günü yapılan toplantıda doğrudan ve açıkça ifade ettik. DAPL ve ND Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bize bu rotayı getirdiği konsey toplantımızın ses kaydını yayınladık.

Birleşik Eyaletler’in bu hattı durdurmasını ve antlaşma topraklarımızın dışına taşımasını istiyoruz.

Amerika Yerlileriyle ilk Avrupalı göçmenler arasında tarihsel iyi niyet alışverişi olan Şükran Günü’nün ülkede kutlanmasının hemen ertesi gününde böyle bir duyuru yapılması hem talihsiz hem de ironik olmuştur. Bu haber üzücü de olsa son 500 yıldır halkımıza dönük yaklaşımlara bakıldığında pek de şaşırtıcı olmamıştır. Çok acı çekmiş de olsak Başkan’ın halkımıza ve özellikle de çocuklarımıza verilen sözlerin tutulmaması faslını kapatma iradesini göstereceğine dair halen umudumuz vardır.

~~~

Önceki açıklamalar:

Duran Kaya Siyu Kabilesi Enerji Aktarım Ortakları’nı kınar (3 Eylül 2016)

3 Comments

Filed under çeviri