MIT hocalarından değerlerimizi bildiren mesaj

Aralık 2016 — mitvalues.org

Başkan seçilen şahsın iktidar konumlarına tayin ettiği bireyler ırkçılığı, mizojeniyi, [kadın düşmanlığını] felsefe düşmanlığını ve dinsel yobazlığı desteklemişlerdir. Kendisi iklim değişimi gerçeğine dair yaygın bilimsel mutabakatı inkâr etmiştir. Siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun, olmazsa da olmasın, verilen bu destekler MIT’nin görevinin özündeki ilkeleri ihlâl eder. Mevcut şartlarda, ortak tutumumuzu oluşturan bu değerleri bildirmek çok önemlidir.

Biz aşağıda imzası bulunan MIT hocaları işbu ilkeleri bildiririz:

    • Yobazlığın, ayrımcılığın, nefret besleyen lafazanlığın ve nefret kışkırtan eylemlerin her türlüsünü koşulsuzca reddederiz: hangi ırka, toplumsal cinsiyete, toplumsal cinsiyet kimliğine, cinsel yönelime, dine, ulusal kökene, engelliliğe, yurttaşlığa, siyasi görüşlere, sosyoekonomik duruma, veteranlık durumuna ya da göçmenlik durumuna yönelmiş olursa olsun.
    • MIT’nin değerlerini, yani entelektüel, dinî, kültürel ve siyasi bakış açılarının en geniş çeşitliliği içinde açık ve saygılı söylem ve fikir alışverişini destekleriz.
    • Bilimsel yöntemin ilkelerini, yani olguya ve akla dayanan sorgulama ilkelerini muhafaza ederiz. Bilim özel bir ilgi ya da çıkar sahası [special interest] değildir; isteğe bağlı [optional] değildir. Bilim bizim toplum halinde karşı karşıya geldiğimiz en büyük zorlukları tahlil etme, anlama ve çözme yollarımızın kurucu muhtevasıdır.
    • Topluluğumuzda korku duyan ya da baskı altında hisseden her mensuba kapılarımız açıktır, onlara yardım etmeye hazırız. Topluluğumuzun tüm mensuplarıyla –öğrencilerle, hocalarla, personelle, postdoc araştırmacılarla ve idareyle– birlikte çalışarak bu ilkeleri bugün ve önümüzdeki dönem boyunca savunmayı taahhüt ederiz.

Sorularınızı iletmek için Profesör Roger Levy ve Nancy Kanwisher ile irtibata geçiniz.

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

ç.n. Metnin arasına eklenen mecburi inter-diksiyon kısımları eğik harflerle belirtildi. Harfiyen çeviriden bir miktar sapıldı.

Şemsiyemi görmüş müydünüz?

3 Comments

Filed under çeviri, bildiri, bilim