Fizik ve kadın gerçeği üzerine

Kasım 2015 (English)

Kuantum fiziği doktoru arkadaşıma Twitter’da yönelttiğim bazı sorular.

“Tacizi teşhir etmek kadınların direnme biçimidir.”

Üniversiteli kadınlardan erkek medyaya açık mektup

Barış: Uğur sence bunu Fizik yasası gibi aksiyomatik bir temel sayabilir miyiz? Yani kadın-oluşu bireysel ve biyolojik belirlenimlerinden soyutlayıp her türlü taciz teşhiri olayını toplumsal kadın öznelliğinin olumsal bir tezahür görüngüsü olarak karakterize edebilir miyiz? Böylece evrimsel dinamiklerle cinsiyetin diyalektik bağı kurulabilir.

Uğur: Teşhir etmek kadınların başvurduğu önemli direnme biçimlerinden biridir diyebiliriz tabii. Ama aksiyom yerine olgu derdim ben. Kadınlığı böyle negatif, reaksiyoner bir yerden değil de daha etken bir yerden tanımlamak daha mı iyi olur sanki?

Barış: Ama kadını tanımlayalım demiyorum, Fiziği tanımlayalım diyorum. Bir çarpışmanın gözlemlenmesi taciz teşhirinin özel çeşidi olsun. Yani mesela parçacık çarpıştırıcısında “parçacıklar çarpıştı mı çarpışmadı mı?” sorusunun yanıtında da kadının beyanı esas alınsın.

Uğur: CERN’dekileri bu fikre ikna etmekte zorlanabilirsin.

Barış: Neden zor olsun ki? Bütün deney tasarımlarında bilimin bakışı sisteme iki tane eş-gözlemci veya eş-bilimci olarak dahil edilecek. Her bilimsel deney doğaya bir müdahale ve kadın gerçeğinin inkârı olduğundan eril olan yapacak, dişil taraf elini bile sürmeyecek. Çevrede gözlemlenebilecek her şey patriyarkal tahakkümün renginde boyanmış olduğundan gözlemlerde hep kadının beyanı esas alınacak.

Uğur: Her deney niye kadının inkârı olsun? Onca kadın bilim insanı var. Deney yapınca kendilerini inkâr mı ediyorlar?

Barış: Kadının kendini inkâr etmesi demedim ki kadın gerçeğinin inkâr edilmesi dedim. Kadın gerçeğinin kendisi kadın olan bir şey değil.

Uğur: Ya neyse işte… Kadın cinsiyetinin varlığı deneyle, gözlemle sabit. Bilim bunu inkâr edemez.

Barış: İnkâr edilen varlığı değil ki gerçeği. Ne olarak? Mesela farklılık olarak, farklılaşma olarak gerçeği. Türleşme değil, dikkat.

Uğur: Kadın erkek farklarına dair yüz bin tane araştırma vardır kesin.

Barış: Ama kadın gerçeği kadın bireylerin erkek bireylerden ölçülebilir farkları demek değil. Yani psikolojik bakışla tespit edilemez.

Uğur: Parçacıkların dünyası ile kadın-erkeğin dünyası bayağı farklılar. Atomları boyayamazsın bile. Ölçüm aletinin beyanı esastır.

Barış: Ölçüm aleti kendi başına ölçüm yapabilmek zorunda mıdır?

Uğur: Kastettiğin ölçüm neticelerine bakacak bir bilincin varlığına gerek duymamaksa, evet kendi başına yapsın.

Barış: Ölçüm aletinin olmazsa olmaz bileşen parçaları da birer ölçüm aleti sayılır mı?

Uğur: Sayılsın.

Barış: Göz ölçüm aleti sayılır mı?

Uğur: Sayılır. Zarın hileli mi olup olmadığını ölçüyorsan, zardan gelenleri gözünle ölçebilirsin mesela.

2 Yorum

Filed under şey

2 responses to “Fizik ve kadın gerçeği üzerine

  1. Geri bildirim: On Physics and the Real of Woman | YERSİZ ŞEYLER

  2. Geri bildirim: Kaplan Kaplan — çeviri derlemesi | YERSİZ ŞEYLER