Kamuoyuna kısa bir açıklama

Profesörün beni Boston’daki postdoc konumumdan istifaya zorladığı ilk toplantı esnasında, onunla ve başkalarıyla, nihayet PhD çalışmamı o üniversitedeki meslektaşlarıma sunabileceğim bir günü belirlemeyi de becermiştim.

Lütfen aslında ne oldu diye sorular sormayınız: O toplantıyı takip eden 10 gün içinde Nisan-Aralık 2016 dönemini özetleyen 18 bölümlük 6700 kelimelik bir rapor yazdım. Türkçe yazıldı ama İngilizceye de çevirmeyi düşünüyorum.

Söylemeliyim ki o ilk toplantıdan sonra karşılaştığım muamele, ki bana istifa etmek için yeterli sebebi vermiştir, bugün bu potansiyel seminer için onlarla irtibat kurmaktan beni men etmektedir.

Ne ki şunu yapabilirim: Belirlenen o güne kadar benimle irtibat kurmalarını beklerim ve şayet o günle ilgili o günden önce benimle irtibat kurarlarsa raporu ona göre değiştireceğimin sözünü kamuoyuna veririm.

Aksi halde yapacağım iş, o güne kadar beklemek ve raporun mevcut versiyonunun haftalık yayınına işte tam o gün başlamak olacaktır.

Buradaki esas meselenin apaçık olduğunu zannediyorum:

Bir postdoc işe alıp sonra onun PhD tezinin tamamen gözardı edilmesi manasızdır.

Selamlar,

Dr. Işık Barış Fidaner

***

A brief statement to the public:

During the meeting where the professor first forced me to resign from my postdoc position in Boston, I had also managed to schedule a day with him and some others to finally present my PhD work for my colleagues in that university.

Please don’t ask any questions as to what really happened: During the 10 days that followed that meeting, I wrote an 18-part 6700-word report to summarize the period April-December 2016. It’s in Turkish but I’m also considering to translate it into English.

I have to say thay the treatment that ensued that initial meeting, which gave me sufficient reason to resign, now forbids me to contact them about this potential seminar.

However, what I can do is wait for them to contact me until that scheduled day, and promise the public here that I shall alter the report accordingly if they actually do contact me about that day before that day.

Otherwise, I will just wait until that day and then initiate the weekly dissemination of the present version of the report on that very day.

I think the main point here is quite clear:

It doesn’t make any sense to employ a postdoc and then entirely ignore his/her PhD dissertation.

Greetings.

Dr. Işık Barış Fidaner

***

İşte söz konusu sunum. And here is the presentation in question:

https://fidaner.wordpress.com/science/

***

Leave a comment

Filed under şey

Comments are closed.