Konumum Hakkında

Bundan sonra beni herhangi bir projede çalışmaya davet eden her kimseye:

“Sayın ilgili,

Şayet meslek hayatınızı sürdürmek gibi bir düşünceniz varsa, IBF’ye yönelik ya da IBF’yle ilgili olarak, özellikle de e-posta grupları üzerinde yazdığınız her mesajı göndermeden önce en az beş kez okuyunuz.

Hatta eğer mümkünse birkaç arkadaşınıza okutup onların görüşüne danıştıktan sonra göndermeniz tavsiye edilmektedir.

Lütfen bu uyarıyı gözardı etmeyiniz. Geleceğiniz söz konusudur.

Saygılar ve başarılar. Şimdiden geçmiş olsun.”

diye bir Disclaimer imzalatayım.

PS: İnanılmaz. Bu yazıyı gönderirken bile başkalarının simgesel iğdişlerine ve meta fetişlerine maruz kalıyorum. ADSL hesabını yarın kapatacaklardı, bugün modemi götürdüm diye yarını unutup bugün mesai bitiminde hesabı kapatmışlar. Dizüstü bilgisayar bağlanamıyor ama neyse ki mobil cihazım sisteme bağlı, mobilden yazıyı yayınlıyorum.

Fizikî bağlantı kuran aygıt olan modemi, esas bağlantı olan ADSL hesabın kendisiyle birbirine karıştırmışlar, bunu da kendi regüler mesai döngüleriyle birbirine karıştırmışlar.

Regüle edildiği zannedilen her şey mantıksal hata ve karmaşalara mı teslim edilmiş? Öyle görünüyor.

===

26 Eylül 2016

Bu belgeden üç nüsha bastırdım: Biri kendime, biri Dr. Deniz Erdoğmuş’a, biri de 4 Ekim 2016’da CSL’de gerçekleştirdiğimiz bu tek seferlik toplantıda hazır bulunan üniversite ombudsmanı Donna Bishop’a. Ben kendi nüshamı süresizce saklayacağım. Diğer nüshaları sahipleri ne zaman isterlerse o zaman ortadan kaldırabilirler.

===

Dr. Deniz Erdoğmuş’a:

I.

Burada Kuzeydoğu Üniversitesi’nde postdoc araştırmacısı olmam, 23 Kasım 2015’te siz ve Sina ile yaptığımız görüntülü toplantı vesilesiyle oldu. Hatırlayacağınız gibi Jennifer yetişemedi çünkü trendeydi.

i) O anlaşma benim Nisan 2016 itibariyle Kuzeydoğu Üniversitesi’ndeki Postdoc Araştırmacısı konumumu ilan etti ve kesinleştirdi.

ii) Yine o anlaşma nihayetinde beni Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye’den bir J1 vizesiyle (Göçmen Olmayan Mübadele Misafiri) Nisan 2016’da Kuzeydoğu Üniversitesi, Boston, MA, Birleşik Eyaletler’e getirdi.

iii) O aynı anlaşma vesilesiyle Çarşamba günleri toplantılar düzenleyen RSVP çalışma grubunun bir üyesi oldum.

iv) O aynı anlaşma vesilesiyle [RSVPteam] e-posta grubunun bir üyesi oldum.

v) Bir Kuzeydoğu Üniversitesi çalışanı olarak aldığım ödemenin miktarı gene o aynı anlaşmayla tamı tamına belirlendi.

II.

Şimdi lütfen şu soruyu değerlendiriniz:

23 Kasım 2015’te yaptığımız anlaşma veriliyken, RSVP Çarşamba toplantılarımızdan birisinde “B aldığı maaşı hak etmiyor” demeniz mümkün müydü?

Benim görüşüm:

2015’te yaptığımız anlaşma veriliyken elbette ki bu cümleyi kurmanız imkânsızdı, çünkü böyle bir cümle, Nisan 2016 itibariyle Postdoc Araştırmacı konumumu kesinleştiren o anlaşmayla tamı tamına belirlenmiş olan maaşımın miktarıyla dolaysızca çelişmiş olurdu.

RSVP Çarşamba toplantılarından birisinde kurulacak böyle bir cümle, Kuzeydoğu Üniversitesi’ndeki mevcut konumumu inkâr etmiş ve 23 Kasım 2015’te yaptığımız anlaşmayı derhal bozmuş olurdu.

Bunu yapamazdınız.

Bunun gibi ve aynı sebeplerle, 2015’te yaptığımız anlaşma veriliyken, [RSVPteam] e-posta grubu üzerinde “B aldığı maaşı hak etmiyor” cümlesini kurmanız kesinlikle imkânsızdı.

İmkânsızdı, çünkü Kuzeydoğu Üniversitesi’ndeki mevcut konumumu inkâr ederek 2015’teki anlaşmamızı derhal bozmuş olurdu.

Bunu yapamazdınız.

III.

Ne ki siz, tam da bunu yaptınız:

6 Eylül 2016 günü [RSVPteam] e-posta grubu üzerinde “B aldığı maaşı hak etmiyor” cümlesini fiilen yazmanızla mevcut konumumu inkâr ederek 2015’te yaptığımız anlaşmayı bozdunuz.

Aslında 6 Eylül 2016 günü yazdığınız mesaj kendisiyle bile bağdaşmıyordu:

1) [RSVPteam] e-posta grubuna üye olmam 23 Kasım 2015 günü yaptığımız anlaşmaya dayalıydı.

2) Ne ki bu beyanı yapan siz, bizzat o anlaşmayı bizzat o e-posta grubunda bozdunuz.

Başka bir deyişle, bir haberleşme aracını, o aracın kendi varoluş zeminiyle çelişmek amacıyla kullandınız.

Elbette ki bu çok tutarsız bir davranıştır.

IV.

6 Eylül beyanınızda ilk başta ortaya konulan bu tutarsızlık daha sonra bunun üstüne eklenen tutarsızlıklarla katlandı:

Hususi bir haberleşmede sanki iş anlaşmamızı bozmamış gibi davrandınız:

Takip eden Pazartesi günü, 12 Eylül 2016’da ofisinize geldim ve “Aldığım maaşı hak etmiyor muyum?” diye sordum. “Yoo öyle bir şey yok” dediniz ve e-posta grubundaki önceki beyanınızı bir “şaka” diyerek nitelediniz.

Ne ki bu isabetsiz bir nitelemeydi:

[RSVPteam] e-posta grubundaki yazılı beyanınızı geri çekmediğinize göre, RSVP Çarşamba toplantılarına katılanların gözündeki fiilî kamusal konumunuz hâlâ “B aldığı maaşı hak etmiyor” şeklindedir, ve benim burada Kuzeydoğu Üniversitesi’ndeki verili Postdoc Araştırmacısı konumumla olgusal çelişki içindedir.

Ayrıca 6 Eylül’de sizin tarafınızdan gönderilen bu mesaj, RSVP Çarşamba toplantılarında önceden beri sürdürdüğümüz yaklaşımla hiç bağdaşmayan, tamamen beklenmedik ve tutarsız bir davranıştır.

Özetle, 6 Eylül günkü mesajınız hem benim açımdan hem de RSVP çalışma grubundaki meslektaşlarım açısından muazzam ölçüde tutarsız ve bağdaşmaz bir durum yarattı.

Hem kendi adıma, hem de RSVP grubundaki meslektaşlarım adına, hem de CSL’dekiler adına, böyle muazzam tutarsızlık ve bağdaşmazlık hallerine sebep olan davranışlara tahammül etmem mümkün değildir.

Bu durum çözümlenmelidir, ve bu duruma sebep olan davranış önlenmelidir.

V.

Cuma sabahı, 23 Eylül 2016 günü bana bir e-posta göndererek bir Postdoc Araştırmacısı olan benden RSVP çalışma grubunda ne beklediğinizi tarif ettiniz.

Bu yeni şartları kabul ettim ve bu haberleşmeyi, 23 Kasım 2015’te yapılmış ve 6 Eylül 2016’daki beyanla ne yazık ki bozulmuş önceki anlaşmanın yerine geçen yeni bir anlaşma saydım.

Bu yeni anlaşma, sorumlu olduğum üç görevi listelemektedir, bu görevlerin sınırları CSL’de yazın yapılan RSVP toplantılarında çizilmiştir.

Bu iyi tanımlanmış ve mühim görevlerin sorumluluğumda olmasından memnunum ve bu üç göreve dair işe yarar anlayışların ve uygulanabilir çözümlerin başarılması için elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım.

Bunun akademik bir çalışma olduğunun farkındayım: Akademik bir görev, işi bitirilip geride bırakılacak bir şey değildir.

Bu üç görevin her birisi kendine ait bir konuya bağlıdır, ve bu üç konu, net ve iyi tanımlı çizgilerle birbirinden ayrılmış olsalar da, ayrılmaz bağlarla birbirlerine bağlanmışlardır.

VI.

Yine de, kendi bakış açımdan eklemeliyim ki, RSVP grubundaki bu üç göreve ek olarak benim dördüncü bir görevim vardır:

Bir bilimci olarak sıfırıncı görevim, burada Kuzeydoğu Üniversitesi’ndeki konumumu emniyet altına almaktır.

Bu da CSL’deki meslektaşlarım arasında ve onlarla ilgili genel yaklaşımlarda riayet edilen tutarlılığı iyileştirmemi gerektirir: Bir Postdoc Araştırmacısı olarak mevcut konumumu emniyet altına alabilmem, ancak işyerimde varolan yaklaşımlarca postdoc araştırmacılarına fiilen reva görülen konumları iyileştirmekle olur.

Anlaşmamızda listelenen üç görevle ilgili sorumluluğumla alâkalı muhatabım, ECE bölümündeki mevcut konumumu sağlamış olan sizsiniz belki; ama dördüncü görevim, yani genel yaklaşımdaki tutarlılığı iyileştirerek konumumu emniyet altına almak olan sıfırıncı görevimle ilgili yükümlülüğümü, çok çeşitli çalışma alanlarında bulunan fiilî ve olası meslektaşlarımın hepsi adına taşımaktayım, dolayısıyla da bu görevimin taşıdığı öncelik diğer üç göreve kıyasla kesinlikle daha yüksektir.

Bu görevi ihmal etseydim, işyerimdeki genel yaklaşımdaki tutarlılığı iyileştirme görevimi ihmal etseydim, bir bilimci olmaktan çıkardım ve CSL’de tanıdığım insanları bir üniversitedeki meslektaşlarım gibi göremezdim.

VII.

Şimdi 23 Eylül 2016 günü yaptığımız geçerli bir anlaşmamız var.

Lâkin bir anlaşmanın geçerliliği, bozulmamış kaldığı yerlerle sınırlıdır.

Çelişildiği yerlerde bir anlaşmanın geçerli olduğunu varsaymam imkânsızdır.

6 Eylül 2016 günkü beyanınızı geri çekmediğinize göre, [RSVPteam] e-posta grubundaki kamusal konumunuz hâlâ “B aldığı maaşı hak etmiyor” şeklindedir.

Belirtmek gereksizdir ki, [RSVPteam] e-posta grubunda sürdürdüğünüz bu konum, işverenim Kuzeydoğu Üniversitesi’nden aldığım düzenli ödemeyi tamı tamına belirleyen verili konumumla doğrudan çelişki içindedir.

Dolayısıyla da, şayet 23 Eylül 2016 günkü yeni anlaşmamız [RSVPteam] e-posta grubunda herhangi bir geçerlilik taşıyacaksa, 6 Eylül 2016 günkü beyanınızı gene o aynı haberleşme mecrası yoluyla geri çekmeniz gerekir, yani [RSVPteam] e-posta grubuna 6 Eylül 2016 günkü beyanınızı geri çektiğinizi ilan eden bir e-posta atmanız gerekir.

Dahası, [RSVPteam] e-posta grubundaki mevcut üyeliğim, 23 Kasım 2015 tarihli önceki anlaşmamıza dayalıdır, fakat 6 Eylül 2016 günkü beyanınız bu anlaşmayla çelişmiş ve onu bozmuştu.

Sonuç olarak, [RSVPteam] e-posta grubundaki üyeliğim halen gerekçesiz bir olumsallıktır, ve şayet 6 Eylül 2016 günkü beyanınızı geri çektiğinizi ilan etmezseniz, bu halde kalacaktır.

Şayet bunu yapmazsanız, Kuzeydoğu Üniversitesi’nde çalışan bir Postdoc Araştırmacısı olarak, o e-posta grubuna hiçbir şey yazamam ve o e-posta grubundaki üyeliğimi olsa olsa hiçbir gerekçesi olmayan olumsal bir tesadüf sayabilirim.

3 Comments

Filed under şey