Açükleme Muafiyet Talebi Prosedürü ve Yordamı: 2. Neden Başvuru değil?

Açükleme Muafiyetinin Talep edilmesi mümkündür, ama Açükleme Muafiyeti için Başvurmak imkânsızdır, neden? Bu bölümün konusu bu.

Açükleme Muafiyet Talebi Prosedürü ve Yordamı

1) Neden Talep?

2) Neden Başvuru değil?

3) Neden Müracaat değil?

4) Prosedürle Yordam arasındaki fark

5) Anahtar, Kapı, Köprü, Zemin

(İngilizcesi)

2) Neden Başvuru değil?

Talep size aitti, ama Başvuru artık sizden çıktı.

Bir mektup gibi siz onu gönderdiniz ve Başvurunuzun Alıcısı bu mektubu eline aldığı anda iki tane tekil varlıkla karşılaştı:

— Siz

— Başvurunuz

Siz zarfın üstüne yazılıydınız. Başvurunuzsa zarfın içindeydi.

Alıcınız eğer Başvurunuza yanıt verecektiyse bu iki tekil varlığı bir tür belleğe kaydetmeliydi, dosyalamalıydı.

Fakat bunları sıraya koyamadı, koyamazdı. Çünkü ikinizi birden içerebilecek herhangi bir uzam yoktu ve hiç olmadı.

Hem Sizi hem Başvurunuzu içerebilecek bir uzamı içerebilecek bir uzam da yoktu ve hiç olmadı.

Böyle bir uzamı içerebilecek bir uzamı içerebilecek bir uzam da yoktu ve hiç olmadı, onu içerebilecek bir uzam da yoktu ve hiç olmadı, onu içerebilecek bir uzam da yoktu ve hiç olmadı, …..

Siz ve Başvurunuz sonu gelmez tekdüze bir tekrarlama oldunuz. Hiçbir uzam bu tekrarlamayı barındıramadı ve hiçbir zaman bu tekrarlamayı sürdüremedi.

Siz ve Başvurunuz, ayrı ayrı, kopuk dünyalarda, birbirine yabancı alfabelerde simgelendiniz. Mesela Siz Elif’seniz Başvurunuz Alfa oldu. Siz Zel’seniz Başvurunuz Delta oldu.

Bir merkezden neşrolunan bir ışık küresi gibi alındınız alınmasına, hatta Albert Einstein’ın deyişiyle “dönüşüm denklemlerimiz sayesinde bu denklemi dönüştüren basit bir hesaplamayla” başka bir merkezden neşrolunan Başvurunuz bile elde edildi.

Ama sayfanın altına bir dipnot düşülmüştü: “Dönüşüm denklemlerinin doğrudan doğruya ilişkilerin birbirini neticelemesi koşuluna göre çıkarılması daha basit olabilecektir.”

Neticeler koşul oldu. Hesaplama ve çıkarım hiç basit olmadı. En az Başvurunuzun Size ait olduğu kadar Siz de Başvurunuza aittiniz.

Kim bilir, Size eşdeğer olsa da bambaşka bir dünyada yaşayan Başvurunuz, belki de Talebinizin esas öznesiydi, belki de Siz onun Başvurusundan, kendi Başvurunuzun bir Başvurusundan ibarettiniz. Belki de Elif ve Zel, Alfa ve Delta’nın başvurularıydı.

Sonuç itibariyle Açükleme Muafiyet Başvurunuzun onaylanması hiçbir zaman mümkün olmadı ve Siz o güzel mektubu ince ince uğraşıp hazırlayıp gönderdiğinizle kaldınız.

Yanlış anlaşılmasın: Emeğiniz asla boşa gitmedi, ama başvurunuzun emin ellerde olduğundan her ne kadar eminseniz, hiçbir yanıt gelmeyeceğinden de bir o kadar eminsiniz.

Onu içerebilecek bir uzam yoktu ve hiç olmadı.

Sonraki bölümde Açükleme Muafiyeti için Müracaat yollarına bakacağız.

9 Comments

Filed under şey