Deadline falan yok

18 Aralık 2016 Pazar günü saat 15:30’a doğru gönderilen altı e-postanın [*] üçüncüsünün İngilizce metni ve Türkçe çevirisidir.

From: fidaner@ece.neu.edu
To: rsvpkeyboard@googlegroups.com
Subject: Re: [RSVPkeyboard] Intended String Inference Bylaws: 3 Claimed Disputes and 1 Proposed Resolution

Hi,
I just want to add that there is absolutely no rush. No deadline or anything.

I only expect that people [1] read the Proposed Resolution 3.0 in Section 3 that addresses the Claimed Disputes 2.1 and 2.2 in Section 2 and that they respond whenever they feel comfortable, that is, if they actually have anything to say about these things.

There shouldn’t be a rush, since the time frames required for questions to emerge are incommensurably shorter than the time frames required by their answers to emerge. That’s why it’s called philosophy. [2]

The questions are not recognizable at first, since they initially appear as a number of conflicts. Then, as these conflicts work out their logical interactions, they gradually become articulable as questions. When a question finally becomes articulable as a question, it will already have found its answer in this articulation.

As a result, in a scientific context, rushing to answers by positing “deadlines” can only serve to push people into constructing random obstacles to prevent the true answers from emerging. [3]

In fact, it would be the greatest crime to force people (through “deadlines” or requests) into binary choices while denying the time they need to interpret the context (and even construct the context if needed); it would be the greatest crime to fabricate fictional dependencies based on such forced binary choices; to appeal to illegitimate authorities that operate in reference to such fictional dependencies; and to subvert the reality of scientific activities by resorting to such illegitimate authorities. This would be the ultimate crime that would indeed even drive our planet and species eventually into destruction. [4]

Rushing each other into binary choices would obviously be in an absolute incompatibility with the fact that we are colleagues that come from a variety of backgrounds; that we are colleagues that have been trying to realize the aims of this project by our interdisciplinary collaboration.

[1] I am ready to invite as editors anyone who would like to contribute to or intervene Intended String Inference Bylaws.

[2] It is the “P” of PhD.

[3] Rushing “generates bugs” as we call it in programming.

[4] The U.S. presidency election that took place on November 8th 2016 was the perfect illustration of this crime, including the prior period that had eliminated the only reasonable candidate. It was a perfect illustration especially and particularly with respect to climate change. Did you know that penguins, when they find themselves in a depressed state of mind, may commit suicide by running away from the sea?

Greetings,

Dr. Işık Barış Fidaner
Postdoc Researcher
?????, CSL, NEU
Boston, MA, USA

fidaner.wordpress.com/science

I answer questions only, I don’t respond to requests.

Ideas don’t have deadlines.

Have you considered applying for a VNIS?
https://fidaner.wordpress.com/2016/11/28/presenting-vnis-isik-baris-fidaner/

.

On December 14th, Isik Fidaner wrote:

Hello,

I claimed three disputes [*] in Section 2 and proposed a resolution for the two of these disputes in Section 3 of the ISI Bylaws document, based on our discussion on November 30.

http s://www.sharelatex.com/project/—As of 2017, I don’t have access to this page anymore—

The diagram will be modified if this resolution gets approved.

I shall invite as editors those who would like to contribute to or intervene ISI Bylaws.

Greetings,

Dr. Işık Barış Fidaner
Postdoc Researcher
?????, CSL, NEU
Boston, MA, USA

[*] In addition to an external issue regarding the usability of ShareLatex on Android Firefox.

fidaner.wordpress.com/science

===

From: fidaner@ece.neu.edu
To: rsvpkeyboard@googlegroups.com
Subject: Re: [RSVPkeyboard] Niyet Edilen Yazıyı Çıkarma Yönetmeliği: 3 İhtilâf İddiası ve 1 Çözüm Önerisi

Merhaba,
Hiç mi hiç acelesi olmadığını eklemek isterim. Deadline falan yok.

Tek beklentim insanların [1] Bölüm 2’deki 2.1 ve 2.2 no’lu İhtilâf İddiaları için Bölüm 3’teki 3.0 no’lu Çözüm Önerisi’ni okumaları ve ne zaman hazır hissederlerse o zaman yanıt vermeleridir, tabiî bu konuda diyecekleri herhangi bir şey sahiden varsa.

Acele edilmemeli, çünkü soruların ortaya çıkmak için gereksindiği süreler cevaplarının ortaya çıkmak için gereksindiği sürelerden çok çok daha kısadır. O yüzden bu işe felsefe denir. [2]

Sorular başlangıçta tanınabilir olmazlar, çünkü ilk başta bir dizi aykırılık halinde belirirler. Sonra, bu aykırılıklar kendi mantıksal etkileşimlerini geçirdikçe, adım adım, sorular halinde ifade verilebilir hale gelirler. Bir soru nihayet soru halinde ifade verilebilir hale geldiğinde, verilen bu ifadede zaten kendi cevabını bulmuş olacaktır.

O yüzden, bilimsel bir bağlamda, “deadline“lar koyarak cevapları acele ettirmek, olsa olsa insanları rastgele engeller üretmeye iterek hakiki cevapların ortaya çıkmasını önlemeye hizmet edebilir. [3]

Aslında, bağlamı yorumlamaları için (hatta gerekirse bağlamı inşa etmeleri için) gereken süreyi tanımadan, insanlara (“deadline“lar ya da ricalar yoluyla) ikili seçimler dayatılması, en büyük suçtur; böylece dayatılmış ikili seçimler temelinde kurgusal bağıntılar uydurulması; böyle kurgusal bağıntılara atıfla işleyen gayrımeşru yetkelere müracaat edilmesi; ve böyle gayrımeşru yetkelere başvurarak bilimsel faaliyetlerin gerçekliğinin sabote edilmesi, en büyük suçtur. Hakikaten nihaî suç budur, sonunda gezegenimizi ve türümüzü yıkıma sürükleyecek nihaî suç budur. [4]

Birbirimizi acele ettirmemiz ve birbirimize ikili seçimler dayatmamız, elbette ki çeşitli arkaplanlardan gelmiş meslektaşlar olmamız gerçeğiyle; disiplinlerarası işbirliğimizle bu projenin amaçlarını gerçekleştirmeye çabalayan meslektaşlar olmamız gerçeğiyle kesinlikle uyumsuzdur.

[1] Niyet Edilen Yazıyı Çıkarma Yönetmeliği’ne katkı yapmak ya da müdahale etmek isteyen herkese editörlük daveti göndermeye hazırım.

[2] PhD’nin “P”si budur.

[3] Programlamada dediğimiz gibi, acele etmek “böcek üretir”.

[4] 8 Kasım 2016’da gerçekleşen B.E. başkanlık seçimi, akla uygun tek adayı ortadan kaldıran öncül dönem de dahil, bu suçu kusursuzca örnekledi. Özellikle de iklim değişimi bakımından kusursuz bir örnek verdi. Penguenlerin kendilerini bunalmış hissederlerse denizden uzağa doğru koşturarak intihar edebildiklerini biliyor muydunuz?

Selamlar,

Dr. Işık Barış Fidaner
Postdoc Araştırmacısı
?????, BSL, KDÜ
Boston, MA, ABE

fidaner.wordpress.com/science

Yalnızca sorulara cevap veriyorum, ricalara yanıt vermiyorum.

Fikirlerde deadline olmaz.

GBBH başvurusu yapmayı düşünmüş müydünüz?
https://yersizseyler.wordpress.com/2016/11/28/gbbh-sunulur-isik-baris-fidaner/

.

14 Aralık’ta Işık Fidaner şöyle yazdı:

Merhaba,

30 Kasım’daki tartışmamıza dayanarak NEYÇ Yönetmeliği Bölüm 2’de iki ihtilâf iddiası [+] açtım ve bu ihtilâf iddialarının ikisi için Bölüm 3’te bir çözüm önerdim.

http s://www.sharelatex.com/project/—2017 itibariyle bu sayfaya artık erişimim yok—

Çözüm önerisi onaylandığı takdirde şema değişmiş olacaktır.

NEYÇ Yönetmeliğine katkı yapmak ya da müdahale etmek isteyenlere editörlük daveti göndereyim.

Selamlar,

Dr. Işık Barış Fidaner
Postdoc Araştırmacısı
?????, BSL, KDÜ
Boston, MA, ABE

[+] ShareLatex’in Android Firefox’taki kullanışlılığına ilişkin haricî bir sorunun yanısıra.

fidaner.wordpress.com/science

[*] Bkz. Boston Raporu, Bölüm 11: Faktör mevcut değilmiş.

2 Comments

Filed under çeviri, bilim, deneyim