Doğrulanmış belirsizlik hâllerini asla kabul etmeyin

18 Aralık 2016 Pazar günü saat 15:30’a doğru gönderilen altı e-postanın [*] birincisinin İngilizce metni ve Türkçe çevirisidir.

From: fidaner@ece.neu.edu
To: bspiral@googlegroups.com
Subject: To inform my colleagues

To inform my colleagues:

Recently my office mates told me a rumor that those who have been working in TF316 including myself (and possibly some of the PhD students who have been working in the PODs) may be kicked out of their offices at an indefinite time in the near future. These rumors were then confirmed by one of the faculty members.

This state of confirmed uncertainty constitutes an uncircumventable inconvenience and an absolute incompatibility that renders it impossible for me to work within the walls of that room with a peace of mind that a real scientific activity would require.

To be able to maintain my scientific activity with a sufficient set of resources until this state of confirmed uncertainty will be cleared away, I have temporarily moved to the nearby Au Bon Pain.

To be precise, since that rumor had been confirmed, I have been physically accessible around the geographical coordinates 42°20’24.2″N 71°05’26.1″W during working hours.

As someone who came from Turkey months before the “state of emergency” that has now turned into a “national mobilization”, it is my strongest advice to all of my colleagues to never ever accept a state of confirmed uncertainty even if it sounds fun or cool or seems convenient in a way, because that’s where all hell breaks loose.

An uncertainty, when it’s confirmed, never belongs to you, but is projected to your personal or professional identity from the outside, as a means of control, as a means of physical and psychological control of your body and your soul, so that you are effectively forbidden to think and resolve that uncertainty. Since it has been confirmed as a state, you are effectively forbidden to handle or deal with that uncertainty by means of your scientific activity; since it has been, confirmed, as a state, of uncertainty.

For instance, why haven’t anyone been informed as to what really happened when the fire alarm went off and the whole building was evacuated on November 16th 2016 Wednesday?

Such real questions have strong scientific relevance, in addition to their obvious practical significance.

Do “we” really not care whether there was a fire in the building or not?

Do “we” really not care where and how did it happen if there indeed was a fire in the building?

Are “we” going to profess ourselves by ourselves or are we going to let the professors profess “us” along with everyone else in the vicinity?

~~~

I would like to use this opportunity to remind my earlier suggestion, to the two of the faculty members, to present the work I did during my PhD, on one Friday morning for BSPIRAL.

My technical presentation is here:
https://fidaner.wordpress.com/science/

You can contact me at [my gmail address]

Greetings,

Dr. Işık Barış Fidaner
Postdoc Researcher
?????, CSL, NEU
Boston, MA, USA

fidaner.wordpress.com/science

I answer questions only, I don’t respond to requests.

Ideas don’t have deadlines.

Have you considered applying for a VNIS?
https://fidaner.wordpress.com/2016/11/28/presenting-vnis-isik-baris-fidaner/

===

From: fidaner@ece.neu.edu
To: bspiral@googlegroups.com
Subject: Meslektaşlarımı bilgilendirmek için

Meslektaşlarımı bilgilendirmek için:

Yakınlarda ofis arkadaşlarımın aktardığı rivayete göre ben dahil TF316’da çalışanlar (ve muhtemelen PODlarda çalışan kimi PhD öğrencileri) bilinmeyen yakın bir gelecekte kendi ofislerinden atılabilirmiş. Fakülte mensuplarından biri de bu rivayeti doğruladı.

Bu doğrulanmış belirsizlik hâli aştırılamaz bir zorluk teşkil eder; gerçek bir bilimsel faaliyetin gerektireceği huzurla kesinlikle uyumsuzdur ve o odanın duvarları arasında çalışmamı imkânsız kılar.

Bu doğrulanmış belirsizlik hâli temizlenene dek bilimsel faaliyetimi yeterli kaynaklarla sürdürebilmek için geçici olarak mahallemizdeki Au Bon Pain’e taşındım.

Net olarak, o rivayet doğrulandığından beri çalışma saatleri boyunca bana fizikî anlamda 42°20’24.2″N 71°05’26.1″W coğrafî koordinatlarında erişilebilmektedir.

Türkiye’den – benden aylar sonra başlayan “olağanüstü hal”in şimdi “millî seferberlik”e döndüğü Türkiye’den gelmiş biri olarak tüm meslektaşlarıma en kuvvetli tavsiyem, eğlenceli veya havalı gibi de gelse, kolaylık gibi de gözükse, doğrulanmış bir belirsizlik hâlini asla kabul etmemeleridir zira kızılca kıyametin koptuğu yer orasıdır.

Belirsizlik, doğrulandığı zaman, asla size ait olmaz, sizin şahsî ve meslekî kimliğinize dışarıdan yansıtılmış olur, bir denetim aracıdır, bedeniniz ve ruhunuz üzerinde fizikî ve psikolojik bir denetim aracıdır, öyle ki sizin bu belirsizliği düşünmeniz ve çözmeniz fiilen yasaklanmıştır. Bir hâl olarak doğrulanmış olduğundan, bu belirsizliği kendi bilimsel faaliyetinizle ele almanız fiilen yasaklanmıştır; çünkü o, bir hâl olarak, belirsizlik hali olarak, doğrulanmıştır.

Örneğin yangın alarmının tetiklenmesi üzerine bütün binanın boşaltıldığı 16 Kasım 2016 Çarşamba günü aslında ne olduğu hakkında neden kimse bilgilendirilmedi?

Böyle gerçek sorular, bariz pratik önemlerine ek olarak, bilimsel konularla da yakından ilişkilidir.

Binada bir yangın olup olmadığı “bizim” umurumuzda değil mi sahiden?

Binada gerçekten yangın olmuşsa nerede ve nasıl olduğu “bizim” umurumuzda değil mi sahiden?

Kendi kendimizi profess edecek miyiz “biz”; yoksa bırakalım profesörler mi “bizi” profess etsinler civardaki herkesle birlikte?

~~~

Bu vesileyle daha önce fakülte mensuplarından ikisine yaptığım, PhD çalışmamı bir Cuma sabahı BSPIRAL’a sunma önerimi hatırlatmak istiyorum.

Teknik sunumum burada:
https://fidaner.wordpress.com/science/

Benimle bu adresten irtibat kurabilirsiniz: [gmail adresim]

Selamlar,

Dr. Işık Barış Fidaner
Postdoc Araştırmacısı
?????, BSL, KDÜ
Boston, MA, ABE

fidaner.wordpress.com/science

Yalnızca sorulara cevap veriyorum, ricalara yanıt vermiyorum.

Fikirlerde deadline olmaz.

GBBH başvurusu yapmayı düşünmüş müydünüz?
https://yersizseyler.wordpress.com/2016/11/28/gbbh-sunulur-isik-baris-fidaner/

[*] Bkz. Boston Raporu, Bölüm 11: Faktör mevcut değilmiş.

2 Comments

Filed under çeviri, bilim, şey

2 responses to “Doğrulanmış belirsizlik hâllerini asla kabul etmeyin

  1. Pingback: Boston Raporu: B yüzü — Dr. Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

  2. Pingback: “X’in yaptığı iş” bir damgalamadır — IBF | YERSİZ ŞEYLER