İsveç yeni iklim kanunu ve sıfır neşir hedefi sundu — Lee Roden

Lee Roden — 2 Şubat 2017 — thelocal.se

796b478a58eaa8881fced0994995cec80defd3cb57c6f4ebd7d55a502e613d96

İklim Bakanı Isabella Lövin (solda) ve Başbakan Stefan Löfven (sağda) yeni iklim kanununu sunarken. Fotoğraf: Jonas Ekströmer/TT

İsveç’in yeni sunduğu iklim kanunu, gelecekteki tüm hükümetlerin “güvenilir bir iklim yordamı” [credible climate policy] izlemesini emniyete almak [ensure] üzere tasarlanmış. 2045’te net sıfır sera gazı neşri seviyesine ulaşma hedefi duyuruldu.

Önerilen reformları İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile İklim Bakanı Isabella Lövin Perşembe günü sundu. Yeni kanun, Mart’ta Riksdag’dan geçerse, 2018’de yürürlüğe girecek. Gelecekteki tüm hükümetlerin 2045 hedefi gibi neşir seviyesi hedeflerine erişmek üzere güvenilir bir çaba göstermesini emniyete almak üzere tasarlanmış.

“O zamanki net neşir sıfır olacak şekilde hedefi koyduk, ve gelecekteki tüm hükümetlerin bu hedefe nasıl ulaşacaklarıyla ilgili rapor vermeleri gerekecek,” diye açıkladı İklim Bakanı Lövin Yerel‘e.

“Bu kanun iklim yordamımızın şeffaf olmasını gerektirecek ve gelecekteki tüm hükümetlerin güvenilir bir iklim yordamı izlemesini gerektirecek,” diye ekledi.

Kanun, gelecekteki her İsveç hükümetinin kendi iktidar döneminde izlenecek iklim yordamıyla ilgili bir eylem planı geliştirmesini ve bu alandaki ilerlemesi hakkında Riksdag’a yıllık raporlar vermesini gerektiriyor.

2045’te net sıfır neşir olması hedefi Riksdag’da –ağırı sağ İsveçli Demokratlar hariç– her partiyi içeren partilerarası bir meclis grubunda kararlaştırıldı.

İsveç’in bu hırslı hedefe erişmesinin ne kadar muhtemel olduğu sorulduğunda, Lövin kendinden emindi.

“Bence hedefin karşılanması gayet mümkün. Önceden koyduğumuz hedeflerde, mesela 2020’de yenilenebilir enerji seviyeleri hedefinde, şimdiden başardığımızı görebiliriz. Aslında hızlanma eğilimi vardır. Bir hedef koyup yola çıktığınızda işler hemen hızlanma eğilimindedir. Göreceğiz. 2045 yılından önce başarılması beni şaşırtmaz,” dedi.

Hedefe erişebilmek için İsveç’teki yurtiçi neşirlerin 1990’daki seviyelerine kıyasla %85 oranında düşürülmesi gerekecek, bir yandan da yurtdışında iklim değişimi kavgası veren yatırımlar yapılması gerekecek.

En zorlu hedef, yurtiçi trafik neşirlerinin 2010’da kaydedilen seviyelere kıyasla 2030’da %70 oranında düşürülmüş olması. İklim Bakanı’nın anlattığına göre “İsveç neşirlerinin üçte biri” ulaştırma araçlarından [transport] kaynaklanıyor, ve elektrikli araba kullanımına yönelik altyapı iyileştirmelerinin yanısıra demiryolu ağlarını genişletip iyileştirerek yolcu uçaklarını caydırmak, bu işin anahtarı olacak.

“İklim değişimini inkâr eden Donald Trump en yüksek BE makamına seçildi. Başka ülkelerin de neşir düşürme beyanları yapması gerekmez mi?” sorusuna cevaben Lövin İsveç’in örnek olmak bakımından önemli bir rolü olduğunu söyledi:

İsveç çok iyi ilerlemeler kaydetti. Ekonomimizin ve nüfusumuzun büyüdüğü bir dönemde neşirlerimizdeki düşüş %25’ten fazladır (1990’dan beri). O yüzden 2045 hedefine yatırım yapmak ve buna erişmenin özellikle dünyanın geri kalanına önemli bir rol modeli sağlayacağını düşünüyorum. Yapılabildiği gösterilecek.

İsveç’in orta-sağ muhalif Ilımlı partisi yeni kanun duyurusunu selamladı, gerçi neşir hedefine ulaşma işinin sıkıntılı olabileceği konusunda uyardı.

“İklim kanunu iyi. Önemli bir araç [tool]. Ama neşir hedeflerine ulaşmak için de araçlar gerekecek,” dedi Ilımlı vekil, İsveç meclis çevre ve tarım kurulu üyesi Jonas Jacobsson Gjörtler TT haber ajansına.

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

ç.n.

Uzamsal hedeflere ulaşma araçları [transport] ile başa çıkabilmek için Bileşimsel hedeflere ulaşma araçlarının [tool] öne sürüldüğünü fark ediniz.

Policy‘yi o yüzden Yordam diye çevirdim. Buradaki Yordam Procedure değil. Açükleme Muafiyet Talebi Prosedürü ve Yordamı belgesinin ileriki bölümlerinde bunlar açıklanacak. Ayrıca bkz. Görüntüleme Yordamı, Kabul Edilmiş Beyanlar, Niyet Edilen Yazıyı Çıkarma (NEYÇ) Yönetmeliği, Boston Raporu: B yüzü.

Uzamsal vs. Bileşimsel ayrımı, aynı Yönetmeliğin 0 no’lu Paradigma İlkeleri bölümünde yorumlama sorumluluğu hakkındaki 0.2 no’lu maddesinde tespit edilmiştir.

1 Comment

Filed under çeviri, bilim

One response to “İsveç yeni iklim kanunu ve sıfır neşir hedefi sundu — Lee Roden

  1. Pingback: Kaplan Kaplan — çeviri derlemesi | YERSİZ ŞEYLER